FROM BIKEABILITY TO BICYCLE ORIENTED DEVELOPMENT

Tracing the Potential of an Integrated Transportation Planning in 21st Century Flanders

In Vlaanderen is er nog geen systematische integratie van mobiliteit en ruimtelijke ordening, zeker niet wanneer het aankomt op de aanleg van fietsinfrastructuur. Voor de inrichting van deze fietsinfrastructuur op de openbare weg bestaan er nochtans zeer uitgebreide richtlijnen (zoals oa het vademecum Fietsvoorzieningen). Maar deze technische criteria slagen er niet in om het volledige potentieel van hoogwaardige fietsinfrastructuur te benutten. Ook de aanwezigheid van fietsparkings, fietsvoorzieningen, een lichtenregeling op maat van fietsers, kruispunteninrichting op maat van fietsers, de ruimtelijke integratie enz bepalen de aantrekkelijkheid of de fietsbaarheid van steden. Met nieuwe concepten zoals fietscorridors en fietsostrades wordt echter stilaan een omslag gemaakt naar een stedelijke verkeersinfrastructuur op maat van de fiets. Het concept Fietsbaarheid is een nieuw concept dat dus verder wil gaan dan de inrichting van de openbare weg, maar de gehele stedelijke infrastructuur wil ontwerpen op maat van fietsers. Dit houdt onder meer een Bicycle Oriented Development in (BOD), naar analogie met het Amerikaanse Transit Oriented Development (TOD). 

Ook de masterstudenten stedenbouw onderzoeken tijdens de ontwerpstudio’s hoe een op de fiets gerichte ontwikkeling zou kunnen aangepakt worden in het gebied tussen Antwerpen-Zuid en Mechelen. Via ontwerpend onderzoek verkennen ze de potenties voor fietsgerichte gemengde ontwikkelingen/verdichtingen, kortom BOD. 

Onderzoeker(s)Stijn Rybels, Jolein Bergers
Periode: 2016 - heden


Fieldtrip - Together with master students in Urban and spatial planning we visited five cycling cities in the Netherlands (Eindhoven, Utrecht, Houten, Amsterdam and Rotterdam). Each city has its own strategy to encourage cycling. (image of the High Tech Campus in Eindhoven)


Experten workshop; Het onderzoekstraject ‘Van fietsbare stad tot Fietsstad: het potentieel van een geïntegreerde mobiliteitsplanning voor stedelijke vernieuwingsopgaven in Vlaanderen’ (werktitel) wenst de wetenschappelijke en praktische kenniskloof te overbruggen tussen mobiliteitsontwerp en stedelijk ontwerp, vanuit het perspectief van de fiets.

De doelstelling is een ontwerptoolbox voor stadsmakers te ontwikkelen die, naast de technische aspecten van de fietsinfrastructuur, ook sociaal-ruimtelijke aspecten integreert. Binnen het kader van dit onderzoek werden op 20 april 2017 verschillende experts uitgenodigd aan de Universiteit van Antwerpen, voor de officiële opstart van het onderzoekstraject. Gedurende de expertenworkshop werd ingezoomd op de vraagstelling en de methodologie van het onderzoek.

 Assessment framework - methodology

 Studiereis – Lessons from the Netherlands (article in GvA)