Highway x City

Een technologisch evoluerend wagenpark, de toenmende tendens gedeelde mobiliteit, verdere verdichting van steden omwille de grote woningbouwopgave en een emissievrij wagenpark. Dit vormden de premises van een onderzoek naar de ruimtelijke integratie van een vijftal ringwegen, nl. van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verkend in de ontwerpstudie ‘Snelweg en stad – meer leefbaarheid en ruimte’. In dit project onderzochten zeven multidisciplinaire teams van architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, verkeersdeskundigen, ruimtelijk economen, planologen en andere disciplines de ‘ontwerptaal’ van dergelijke opgaven. Zij keken onder begeleiding van academici en stakeholders naar de huidige situatie en toekomstscenario’s voor de ringwegen en het ruimtegebruik eromheen. De uitkomsten, een breed scala aan verrassende oplossingen voor de snelweg en zijn omgeving, laten niet alleen zien wat een ontwerpende blik kan doen, maar bieden ook concrete handvatten voor de stakeholders: zij kunnen morgen al beginnen om de eerste stappen te zetten. Dit onderzoek naar snelweg en stad mondde uit in een reeks seminaries aan de TUDelft en een publicatie met een breed scala aan verrassende ontwerp-oplossingen en concrete handvaten voor stakeholders.

Onderzoeker(s)Maarten Van Acker
Opdrachtgever(s): BNA
Periode: 2017-2018
Partner(s): TUDelft