In Via Veritas

Wat is een route? Een route valt niet samen met een weg of een infrastructuur. Infrastructuur is slechts een mogelijke manifestatie van de route. Routes zijn meervoudig. Ze hebben weliswaar een fysische en ruimtelijke neerslag, maar zijn in de eerste plaats cultureel, sociaal, maatschappelijk, economisch, ideologisch. In 2011 selecteerden de Vlaams Bouwmeester en het VAi het team rond Maarten Van Acker, Maat-ontwerpers en Joeri De

Bruyn (Public Space) voor de wedstrijd voor de Belgische deelname aan de Biënnale van Venetië. In Via Veritas – The European Condition introduceert het begrip van via/route als een nieuwe manier van denken over architectuur en stedenbouw. Het concept van de route brengt ruimtelijke en temporele verbanden aan het licht die eerder niet zichtbaar waren. Elementen die voorheen los van elkaar bleken te staan in ruimte en tijd, blijken toch een fundamentele samenhang te vertonen. De onderzoeksresultaten werden gebundeld in de publicatie  ‘In Via Veritas. Route as a paradigm for urbanism’ (2014), bekroond met  'De Best Verzorgde Boeken van Nederland en Vlaanderen'.

Onderzoeker(s)Maarten Van Acker
Opdrachtgever(s): Vlaams Bouwmeester, Vai
Periode: 2011-2013
Partner(s): Maat-ontwerpers, Joeri De Bruyn (Public Space)