Metabolism Antwerp. City of Streams

Dit project is in opdracht van een unieke coalitie tussen de Vlaamse Bouwmeester (Team Vlaams Bouwmeester), de Vlaamse Dienst voor Ruimtevaart (Ruimte Vlaanderen), de Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Stad Antwerpen en de Haven van Antwerpen. Het doel van het onderzoek was om nieuwe inzichten te genereren op het snijvlak van stedenbouw, circulaire economie en ruimtelijke taken in de Antwerpse context. Onze onderzoeksgroep, samen met Fabric., Common Ground en Marco Broeckman was verantwoordelijk voor het verzamelen en analyseren van gegevens, het in kaart brengen van stromen, selectie van selectie of potentiële kaarten, scenario-ontwikkeling en circulaire strategieën, ontwerponderzoek en het zoeken naar proefprojecten. Het onderzoek analyseert negen stedelijke stromen (energie, water, voedsel, lucht, goederen, afval, mensen, mobiliteit en biota). Het project werkt vier strategische projecten uit: een regionaal warmtenetwerk, remedies voor straatgezichten, een duurzaam drinkwatervoorzieningsnetwerk en een circulaire stroom van bouwmaterialen.

Onderzoeker(s)Maarten Van Acker
Opdrachtgever(s): Stad Antwerpen, team Vlaams Bouwmeester, Dept. Omgeving, OVAM, Haven van Antwerpen
Periode: 2017-2018
Partner(s): Fabric., Common Ground, Marco Broeckman