Duurzame mobiliteit en de modal split van steden

Duurzame mobiliteit is één van de dominante paradigma’s in mobiliteitsonderzoek en –beleid. Veel aandacht gaat daarbij naar de modal split. Verschillende wijzen om de modal split van steden te meten werden vergeleken en een nieuwe aanpak werd ontwikkeld. Daarnaast zijn leden van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling betrokken bij het Straatvinken burgerwetenschapsproject (www.straatvinken.be) waarin meer dan 1.500 burgers het verkeer in hun straat telden. Daarnaast buigen de onderzoekers zich nog over een hele waaier aan duurzame mobiliteitsmaatregelen, van bedrijfsvervoerplannen en het mobiliteitsbudget, over lage emissiezones en investeringen in park-and-rides, tot fietscampagnes.

Onderzoeker(s)Thomas Vanoutrive, Dirk Lauwers
Periode: lopend


Steden promoten duurzame mobiliteit
 


Ontwerpen voor fietsers
 


Meten en vergelijken van de modal split van steden