Noord-Zuid Verbinding: analyse van (buitenlandse) voorbeelden van infrastructuurprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling

De Noord-Zuid verbinding in Noord-Limburg kent een lang verleden van plannen en conflicten. Dit Noord-Zuid-dossier is recent omgedoopt tot complex project procedure. In het kader van deze procedure maakt de onderzoeksgroep voor stadsontwikkeling een analyse van (buitenlandse) voorbeelden van infrastructuurprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling. 

Het onderzoek bestaat vooreerst uit een literatuuronderzoek, waaruit een brede waaier van referentieprojecten worden gefilterd en voorgesteld aan de stuurgroep. Parallel wordt ook een evalutiekader opgebouwd, met criteria die zowel ruimtelijke aspecten (multimodaliteit, impact stadsontwikkeling, publieke ruimte, ecologische meerwaarden, energie,…) als procesmatige kwaliteiten (participatie, fasering, actoren, financiering,…) behelzen.

Vervolgens worden aan de hand van plaatsbezoeken - snelwegtafels - dieper op enkele projecten ingezoomd. Naast de opdrachtgever en het onderzoeksteam wordt de tafel uitgebreid met ervaringsdeskundigen. Hun rechtstreekse aanwezigheid stelt de opdrachtgever in staat om directe en onvoorziene vragen te stellen en anderzijds kunnen de betrokken getuigen ook interessante inzichten detecteren bij de projecten van hun collega’s.

De resultaten van het literatuuronderzoek en de snel-weg-tafels worden tenslotte gesynthetiseerd in het eindrapport.

Onderzoeker(s)Maarten Van Acker, Tom Coppens, Raf Ilsbroekx
Opdrachtgever(s): Departement Omgeving
Periode: Van 1/02/2018 tot 31/09/2018


 


Luchtfoto (bron: www.noordzuidlimburg.be)Gouverneur Herman Reynders (©Raf Ilsbroekx)Luchtfoto Houthalen (bron: Belga)