Herbestemming ondergrondse centrumparkings

Binnen het internationale paradigma van leefbaarheid van steden wordt de aanwezigheid van wagens in de centra van steden sterk ontmoedigd, hetgeen ook een weerslag heeft op de parkeerbehoefte in deze stadsdelen. Bovendien kan er een vermindering van de parkeerbehoefte worden verwacht de komende jaren als gevolg van technologische evoluties van zelfrijdende auto’s en gedeelde mobiliteit. Niettemin kent Vlaanderen een groot aantal ondergrondse publieke parkings op zeer strategische locaties pal in het centrum van steden. Dit onderzoek tracht de mogelijkheden te verkennen van een herbestemming van deze ondergrondse ruimtes door een combinatie van enerzijds internationaal case study onderzoek en anderzijds ontwerpend onderzoek. Een netwerk van binnenstedelijke ondergrondse parkings in de stad Mechelen wordt aangewend als eerste case voor ontwerpend onderzoek. Dit onderzoek werd beloond met het BWMSTR Label 2017-18 door Team Vlaams Bouwmeester in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut. De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in februari 2019 tijdens een tentoonstelling in de Singel in Antwerpen.

Onderzoeker(s): Raf Ilsbroekx, Maarten Van Acker
Opdrachtgever(s): Team Vlaams BWMSTR
Periode: Van 13/11/2017 tot 31/03/2019
Partner(s): Team Vlaams BWMSTR / VAi (Vlaams Architectuurinstituut) / Stad Mechelen


Parking Kathedraal, Mechelen (©Raf Ilsbroekx)Aanschuiven aan Parking Grote Markt, Mechelen (©Raf Ilsbroekx)Parking Grote Markt, Mechelen (©Raf Ilsbroekx)