Over de ring

De uitbreiding en dekking van de ringweg R1 in Antwerpen is Vlaanderens grootste infrastructuurproject van het komende decennium. Prof. Maarten Van Acker maakt deel uit van het Intendantenteam Overkapping, dat zich bezighoudt met het organiseren van de planning en uitwerking van de ruimtelijke integratie van dit project. Prof. Tom Coppens draagt op regelmatige basis bij aan de expertpanels en Marleen Goethals maakt deel uit van een van de internationale ontwerpteams, uitgereikt om een van de masterplannen uit te werken. Dankzij dit project kan de onderzoeksgroep zijn expertise uitbreiden, internationale bekendheid krijgen, tot internationale publicaties en presentaties leiden, samenwerkingen aangaan met de Universiteit van Parijs-la-villette en de TUDelft, en zaaigeld verschaffen dat werd geïnvesteerd in junioronderzoekers.

Onderzoeker(s)Maarten Van Acker, Tom Coppens, Marleen Goethals
Opdrachtgever(s): ORG2squared
Periode: 2017-2018
Partner(s): Common ground, ARUP, Deltares