De rol van de werkplek en de werkgever in mobiliteit

De werkplek en de werkgever spelen een significante rol in het pendelgedrag van werknemers. Via bedrijfsvervoerplannen en maatregelen als het mobiliteitsbudget tracht beleid dit gedrag te beïnvloeden. Leden van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling onderzoeken de mobiliteitsmaatregelen die genomen worden, de gevolgen, en het belang van de werkplek. 

Onderzoeker(s)Thomas Vanoutrive
Periode: lopende

 

Zijlstra Toon, Vanoutrive Thomas (2018) The employee mobility budget : aligning sustainable transportation with human resource management? Transportation research: part D, 61B, p. 383-396. https://doi.org/10.1016/J.TRD.2017.10.005

-Vanoutrive Thomas (2014) Workplace travel plans: can they be evaluated effectively by experts? Transportation planning and technology 37:8, p. 757-774. https://doi.org/10.1080/03081060.2014.959356

-Vanoutrive Thomas, Van Malderen Laurent, Jourquin Bart, Thomas Isabelle, Verhetsel Ann, Witlox Frank (2012) Rail commuting to workplaces in Belgium : a multilevel approach. International journal of sustainable transportation 6:2, p. 67-87. https://doi.org/10.1080/15568318.2011.555599

-Vanoutrive Thomas, Van De Vijver Elien, Van Malderen Laurent, Jourquin Bart, Thomas Isabelle, Verhetsel Ann, Witlox Frank (2012) What determines carpooling to workplaces in Belgium: location, organisation, or promotion? Journal of transport geography 22:1, p. 77-86. https://doi.org/10.1016/J.JTRANGEO.2011.11.006

-Vanoutrive Thomas, van Malderen Laurent, Jourquin Bart, Thomas Isabelle, Verhetsel Ann, Witlox Frank (2010) Mobility management measures by employers: overview and exploratory analysis for Belgium. European journal of transport and infrastructure research 10:2, p. 121-141. https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/50ed5e/2ebc887e.pdf

De werkplek beïnvloedt het mobiliteitsgedrag