Route N16. Public Places for Private Experience

In opdracht van het Vlaams Architectuurinstituut en de gemeenten van Bornem, Puurs, Willebroek en Mechelen werd cartografisch onderzoek uitgevoerd over hedendaagse kunst en architectuur langs de N16. In nauw contact met allerlei passanten en passagiers werden nieuwe vormen van stedelijkheid onthuld. Hoe kan het concept van via / route zowel een innovatief analyseinstrument vormen als een planningstool?

Dankzij het concept van de route zien we een verband tussen ruimtes die niet met elkaar fysiek verbonden zijn. Hoe kunnen routes een andere kijk bieden, zoals op een banale steenweg in Vlaanderen? Welk potentieel is er te zien door het in kaart brengen van nieuwe vormen van stedelijkheid in deze delen van de nevelstad van Vlaanderen? De kaartresultaten werden getoond op de expositie Meetingpoint De Garage in Mechelen. Andere deelnemende architecten waren Philippe Vander Maren, Robbrecht en Daem, De Vylder Vinck Taillieu, Tractor, Uaps en Office Kersten Geers en David Van Severen. De afbeeldingen zijn ook gepubliceerd in de tentoonstellingscatalogus In Route N16 (2013) Gent en in een speciale krant op de N16-tentoonstelling. De tentoonstelling trok veel bezoekers en stond in verschillende krantenartikelen. Verschillende speciale evenementen in de verschillende ontmoetingsplaatsen en tal van rondleidingen werden georganiseerd.

Onderzoeker(s)Maarten Van Acker
Opdrachtgever(s): Vlaams Architectuurinstituut, de gemeenten van Bornem, Puurs, Willebroek en Mechelen
Periode: 2013-2014
Partner(s): Joeri De Bruyn (Public Space)