Evaluatie van de verkeers- en vervoersstructuur van het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen

Naar aanleiding van de opmaak Nota Ruimte gaf de dienst mobiliteit van de Provincie Antwerpen de opdracht aan Oran consulting en de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de Universiteit Antwerpen, om de verkeer- en vervoersstructuur van de provincie Antwerpen zoals beschreven in het Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) te analyseren en te evalueren. Voor deze analyse werd simultaan een generieke top-down strategie en een bottom-up strategie toegepast. De gebruikte technieken voor de top-down analyse zijn een desktop research en interviews met bevoorrechte getuigen. Bottom-up werd er gewerkt met twee workshops: één in de analysefase en één in de aanzet tot visievorming en dit op twee cases: de N10 (Lier-Aarschot) en de N152 (Herentals-Herselt) met de bijhorende knooppunten.

De studie gaat onder andere in op de vraag hoe multimodale knooppunten en corridors in Vlaanderen en - meer specifiek in de Provincie Antwerpen - in de toekomst ontwikkeld kunnen worden. Hierbij wordt onderzocht of de in het Ruimtelijk Structuurplan vastgelegde categorisering (van wegen en knooppunten) strookt met het huidige gebruik van de multimodale knooppunten en corridors en in welke mate deze categorisering heeft geleid tot de uitbouw en de ruimtelijke ontwikkeling van deze infrastructuren. Daarbij worden bestaande planfiguren en studies ingezet en herwerkt om tot een nieuwe knooppuntbenadering te komen.

Onderzoeker(s)Dirk LauwersStijn RybelsMaarten Van Acker
Opdrachtgever(s): Provincie Antwerpen
Periode: 2016
Partner(s): Oran Consulting