Toronto: Middle City Passages. Infrastructures of continuity in the Horizontal Metropolis

Dit project in Toronto bestond uit de organisatie van een internationale ideeën-wedstrijd met een ontwerpworkshop, gericht op de stedelijke en architecturale schaal van de typologie van passages. Het onderzoek bestudeerde hoe de passage een instrument kan zijn om de grootschalige infrastructuurprojecten van de LRT te koppelen aan de lokale looppatronen in binnenstedelijke omstandigheden. Ontwerpers werden aangemoedigd mogelijke integratiestrategieën te bedenken, (ondersteunende) loopomgevingen (opnieuw) aan te sluiten met doorvoerstops en hubs.

Met behulp van de case van de Sheppard East LRT-lijn werd de passage uitgewerkt als een microverbinding, een lokale link die relatief goedkoop en snel kan bijdragen tot de ruimtelijke kwaliteit en de kwaliteit van het stadsleven. Door een reeks kleine maar impactvolle interventies rond de nieuwe LRT-lijn te ontwerpen, wil de competitie de lacunes aanpakken die zijn achtergelaten door lange planningsprocessen en grootschalige operaties. 49 teams namen deel aan de competitie, resulterend in 6 finalisten. die hun ideeën ontwikkelden in een in situ workshop van 2 tot 9 juli 2015 en werden gepresenteerd aan de jury en lokale belanghebbenden.

De resultaten van de wedstrijd werden verspreid in de lokale pers, de IVM-website, gepresenteerd op de passages-exposities in Parijs, Barcelona, ​​Beijing, Shanghai, ... Het winnende team van de wedstrijd kreeg de opdracht om een ​​ondersteunende rol op zich te nemen bij de Metrolinx Design Department voor het ontwerp van voetgangers- en fietstoegang tot de LRT-stations. De stakeholders prezen het proces en de onderzoeksresultaten, in staat om belangen te bundelen en samenwerking te stimuleren tussen verschillende instanties, en verschillende agenda's en ambities te combineren.

Onderzoeker(s)Maarten Van Acker
Opdrachtgever(s): Institut pour la Ville en Mouvement (VEDECOM)
Periode: 2014-2016
Partner(s): Metrolinx, University of Toronto, City of Toronto