AirTech'byDesign: Technologie en Stadsontwerp samen in de strijd tegen luchtvervuiling in smalle straten

De  slechte  luchtkwaliteit  in  onze  steden  staat  momenteel  centraal  in  het  publieke  debat  rond  gezonde  leefomgeving  en  vormt  het  speerpunt  van  innovatieve  stedenbouw  en  mobiliteitsbeleid.  Vooral  de  zogenaamde  'street  canyons'  vormen  de  meest  problematische  verkeersaders  van  onze  steden:  het  zijn  smalle  binnenstedelijke  wegen  die  aan  beide  zijden  geflankeerd  worden  door  een  ononderbroken  rij  (hoge)  gebouwen.  In  deze  straatprofielen  ligt  de  luchtkwaliteit  vaak  onder  de  Europese  normen  en  die  van  de  Wereldgezondheidsorganisatie.  Zowel  stedenbouwkundig  ontwerp  als  technologische  oplossingen,  zoals  fotokatalysatoren,  hebben  bewezen  een  krachtig  instrument  te  vormen  voor  het  verbeteren  van  de  luchtkwaliteit  en  de  algemene  gezondheid  van  de  bewoners.  Echter,  wat  luchtkwaliteit  in  street  canyons  betreft,  bestaat  er  een  fundamenteel  disciplinair  schisma  tussen  milieu-  en  stedenbouwkundige  ontwerpwetenschappen. Om  te  kunnen  omgaan  met  de  ruimtelijke  verdeling  van  luchtverontreiniging  en  de  hoge  drempel  om  technologische  innovatie  te  introduceren  in  stadsplanning,  wil  dit  onderzoeksproject  milieu-  en  ontwerpwetenschappen  combineren.  Daarom  besloten  de  Onderzoeksgroep  voor  Stadsontwikkeling,  DuEL  en  BioGEM  (Ingenieurswetenschappen)  om  samen  deze  urgente  uitdaging  aan  te pakken.

Onderzoeker(s)Dimitri Voordeckers, Maarten Van Acker
Periode: oktober 2018 - heden
Partner(s): Pieter Billen (BioGEM), Tom Tytgat (DuEL)


De Europese normen met betrekking tot NO2-concentratie worden overschreden in binnenstedelijke ‘street canyons’ en langs de ring van AntwerpenIllustratie van de slechte luchtkwaliteit in ‘street canyons’, steden en in de nabijheid van snelwegenVoorbeeld van een ontwerpend onderzoek naar luchtcirculatie en de invloed van nieuwe gebouwtypologieënSchematische voorstelling van de te onderzoeken scenario’s en systemen, waarbij een synergie wordt gezocht tussen ruimtelijke ingrepen en technologische oplossingen om de luchtkwaliteit te verbeteren