Climate-proof through design

De laatste jaren zijn klimaatonderzoek en -beleid exponentieel toegenomen. Naast klimaatmitigatie staan ze nu voor de uitdaging van klimaatadaptatie. We moeten ons voorbereiden op het toekomstige klimaat en de gevolgen ervan, zoals het verergeren van overstromingen, droogtes, hittestress,... Een belangrijk punt hierbij is hoe kunnen we 'klimaatbestendige' gebieden creëren?

Bijgevolg is klimaatadaptatie ook een hot topic geworden op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. De huidige ontwerpen barsten vaak van termen als 'climate resilient', 'climate adaptive' of 'climate-proof'. Dit onderzoek gebruikt ontwerpend onderzoek als een product en als een proces. Ruimtelijke ontwerpvoorstellen genereren inzichten voor de klimaatuitdagingen, die worden gecommuniceerd door middel van grafisch materiaal zoals kaarten en modellen (product), en het is een medium om te debatteren over ruimte en het beheer van een site (proces). Tot slot definieert dit proefschrift enkele praktische adviezen, gericht aan ruimtelijke ontwerpers, klimaatdeskundigen en beleidsmedewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening en landbouwbeleid.

Onderzoeker(s): JEROEN DE WAEGEMAEKER, Maarten Van Acker
Partner(s): Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

 


Infrastructuur in de stad