Metropolitan Legal Lab

Het Metropolitan Legal Lab is een samenwerking tussen de onderzoeksgroep Overheid & Recht van de Faculteit Rechten en de Faculteit Ontwerpwetenschappen. Het doel van MLL is om een ​​forum te bieden voor de uitwisseling van innovatieve ideeën tussen onderzoekers en praktijkmensen in verband met belangrijke juridische kwesties op het gebied van grootstedelijk ontwerp en stadsplanning en om nieuwe onderzoekslijnen te ontwikkelen die gericht zijn op juridische innovatie ter ondersteuning van stadsontwikkeling.

Op deze manier combineert onze onderzoeksgroep op een unieke manier juridische expertise met ruimtelijke planning. Ons onderzoek bestudeert nieuwe juridische kwesties in de context van open creatief ontwerp van toekomstige steden. Belangrijke onderzoeksvragen van dit onderzoeksspoor zijn intellectuele eigendomsrechten, stedenbouwkundig ontwerp en adaptief recht, de rechtspositie van architecten in toekomstig stedelijk ontwerp en overdraagbare ontwikkelingsrechten.