Architect 2.0 – Juridische Knelpunten in het Belgisch Wettelijk Kader voor Architecten

Doorheen de laatste jaren zagen we een gestage toename van het aantal interdisciplinaire samenwerkingen in bouwprojecten. Daarnaast groeit eveneens het aantal juridische problemen dat bouwprojecten negatief beïnvloedt. Deze juridische problemen kosten de samenwerkende partijen immers nodeloos veel geld en tijd; middelen die beter elders geïnvesteerd kunnen worden. Dit onderzoek voorziet daarom in een analyse van dergelijke juridische problemen, specifiek vanuit het oogpunt van de architect (meer bepaald de Belgische Architectenwet van 1939 en het auteursrecht). De bedoeling is om op deze manier proactief te werken zodat juridische problemen – en bijhorende kosten en vertraging – tijdig voorkomen worden.

Onderzoeker(s): Sander Nysten, Esther van Zimmeren, Sigrid Pauwels
Periode: 2017 - 2021