"Privatizing" Urban Planning: An Examination of the Role of Transferable Development Rights (TDRs) in Flanders from a Comparative Perspective

De Vlaamse Regering wil versnippering en lintbebouwing een halt toe te roepen. Haar credo luidt: “houd open ruimte vrij & bouw meer in stads- en dorpskernen”. Gemeenten en provincies die met het tweeledige principe aan de slag willen gaan, kunnen dat mogelijk binnenkort dankzij een project voor verhandelbare ontwikkelingsrechten.

Het doel van een project voor verhandelbare ontwikkelingsrechten is om bepaalde eigenaars afstand van bouwen te laten doen. Verzaking zorgt ervoor dat zij een verkoopbaar recht krijgen. Eigenaars van locaties elders kunnen dat recht aankopen. Dat levert extra bouwaanspraken op.

Het idee voor zulke transacties is geïnspireerd op voorbeelden in de VS. Aanpassing aan het Vlaamse wettelijk en bestuurlijk kader is echter een hele uitdaging. Het onderzoek bestudeert verhandelbare ontwikkelingsrechten daarom vanuit een rechtsvergelijkend perspectief.

Onderzoeker(s)Johannes Nissen (Faculty of Law), Sigrid Pauwels (Faculty of Design Sciences), Esther van Zimmeren and Bernard Hubeau (Faculty of Law)
Opdrachtgever(s): FWO:  the FWO supports fundamental and strategic research
Periode: 2016 - 2020


Antwerp view from left bank of the Scheldt river. Credit: Julien GrandgagnageNew York Waterfront. Credit: Mircea PloscarRibbon development: sporadic urban development in rural Flemish areas. Credit: Ward CallensThe built up Scheldt river delta in Flanders. Credit: Ward Callens