Ruimtelijk beleid

De Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben onlangs het belang benadrukt dat overheden een efficiënt, rechtvaardig en multisectoraal beleid en plannen moeten ontwikkelen, die inspanningen ondersteunen om steden meer inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. Stadsontwikkeling biedt aanzienlijke kansen om onze leefomstandigheden te verbeteren, maar slecht bestuur kan onder meer leiden tot conflicten, ongelijkheid, gezondheidsrisico's en inefficiënt stadsbeheer. Efficiënt bestuur en management realiseert meerdere synergieën in stedelijke planning, huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, ... Goed bestuur is een van de sleutels om deze synergieën te realiseren.

Onze onderzoeksgroep onderzoekt de werking van dergelijke efficiënte planningssystemen en beleidsprocessen voor stadsontwikkeling, samen met hun ruimtelijke en sociale impact. Planningsinstrumentarium en beleid, complexe projectenbeheer, conflictmanagement, beoordeling van internationale en lokale planningsystemen, publiek-private partnerschappen, politieke impact op ruimtelijke ordening, gebruik van collectieve ruimte, strategieën voor ruimtelijke investeringen en haalbaarheidsstudies, participatie en coproductie vormen de belangrijkste onderzoeksfoci van dit onderzoeksspoor.