CITYLAB CAR – Engaging students in sustainable Caribbean Cities

Dit project is mede gefinancierd door de Europese Unie in kader van het Erasmus+ Key Action 2 programma en heeft als doel om innovatie in het hoger onderwijs in de Caraïben te stimuleren aan de hand van ‘problem based learning’ en zo de stadsmakers van morgen beter te leren omgaan met hedendaagse stedelijke problemen en uitdagingen.  

Problem Based Learning is een gekende innovatieve methode om reële problemen in het onderwijsprogramma te introduceren en biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van leren en onderwijzen te transformeren. De methode is een studentgerichte aanpak die focust op ‘learning by doing’ en breekt met traditionele lesmethoden, die nog steeds de dominante onderwijsmethoden vormen in het Caraïbisch hoger onderwijs. 

In tien Caribische universiteiten zullen interdisciplinaire CITYLAB-modules worden ontwikkeld vanuit het bestaande onderwijsaanbod. Professoren van verschillende faculteiten zullen worden betrokken en opgeleid om PBL-methodes te implementeren in hun opleiding en zo de studenten belangrijke interdisciplinaire vaardigheden te laten ontwikkelen. 

Het project wil bovendien de maatschappelijke relevantie van universiteiten in de Caraïben vergroten door de relatie tussen universiteiten en externe actoren zoals de overheid te versterken en samenwerkingen tot stand te brengen.

Het project is een samenwerking tussen vijftien Europese en Caribische hoger onderwijsinstellingen. 

Onderzoeker(s): Tom Coppens, Stijn Rybels, Nina De Jonghe
Partner(s): Aalborg Universitet (Denmark), Universidad Politecnica de Madrid (Spain), Politecnico di Torino (Italy), Vrije Universiteit Brussel (Belgium), the University of the West Indies (Trinidad and Tobago), University of Trinidad and Tobago (Trinidad and Tobago), University of Guyana (Guyana), Government Technical Institute - Ministry of Education (Guyana), Institute for Graduate Studies and Research (Suriname), Polytechnic College Suriname (Suriname), Universidad Iberoamericana (Dominican Republic), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Dominican Republic), University of Technology (Jamaica), Caribbean Maritime Institute (Jamaica)
Periode: 2018-2020