CITYLAB LA – Engaging students with sustainable cities in Latin-America

Dit project is mede gefinancierd door de Europese Unie in kader van het Erasmus+ Key Action 2 programma en heeft als doel om innovatie in het hoger onderwijs in Latijns Amerika te stimuleren aan de hand van ‘problem based learning’ en zo de stadsmakers van morgen beter te leren omgaan met hedendaagse stedelijke problemen en uitdagingen.  

Problem Based Learning is een gekende innovatieve methode om reële problemen in het onderwijsprogramma te introduceren en biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van leren en onderwijzen te transformeren. De methode is een studentgerichte aanpak die focust op ‘learning by doing’ en breekt met traditionele lesmethoden, die nog steeds de dominante onderwijsmethoden vormen in het hoger onderwijs in Latijns Amerika. 

In twaalf Latijns Amerikaanse universiteiten zullen interdisciplinaire CITYLAB-modules worden ontwikkeld vanuit het bestaande onderwijsaanbod. Professoren van verschillende faculteiten zullen worden betrokken en opgeleid om PBL-methodes te implementeren in hun opleiding en zo de studenten belangrijke interdisciplinaire vaardigheden te laten ontwikkelen. 

Het project wil bovendien de maatschappelijke relevantie van universiteiten in Latijns Amerika vergroten door de relatie tussen universiteiten en externe actoren zoals de overheid te versterken en samenwerkingen tot stand te brengen. 

Het project is een samenwerking tussen achttien Europese en Latijns Amerikaanse hoger onderwijsinstellingen. 

Onderzoeker(s): Tom Coppens, Stijn Rybels, Nina De Jonghe
Partner(s): Université de Technologie de Compiègne (France), Politecnico di Torino (Italy), Aalbor University (Denmark), Universidad Politecnica de Madrid (Spain),  Universidad de Belgrano (Argentina), Universidad Nacional de Cordoba (Argentina), Universidad Autonoma de Nuevo Leon (Mexico), Universidad de Guanajuato (Mexico), Universidad del Rosario (Colombia), Universidad Tecnologica de Pereira (Colombia), Universidad Simon Bolivar (Venezuela), Universidad Metropolitana (Venezuela), Universidad de Lima (Peru), Universidad del Pacifico (Peru), Universidade Federal de Rio de Janeiro (Brazil), Universidade Federal de Santa Catarina (Brazil)
Periode: 2016 - 2018

 


Partners CITYLAB LA during the Inception Meeting in Antwerp