Crisis en stedenbouw, de veranderingen binnen stedelijke ontwikkeling sinds de financiële en de economische crisissen van 2008

Volgens Schumpeter (1954) is een economische crisis het moment voor een ‘creative destruction’ waarbij oude economische systemen worden afgebroken en er ruimte ontstaat voor nieuwe vormen. Door te kijken naar wat volgt uit een crisis, ten opzicht van wat er vooraf was, worden verschuivingen zichtbaar. Een crisis is een woelige tijd en het gevaar bestaat dat de innovatie, ontwikkelt in de crisis, niet als dus danig wordt opgemerkt. Specifiek voor stedenbouw betekent dit dat er hierdoor praktijkkennis over alternatieve manieren van stedelijke ontwikkeling verloren gaat.

De starthypothese van dit doctoraat is dat er in de financiële en de economische crisis van 2008 innovatie in stedelijke ontwikkeling plaatsvond. Dit resulteerde in verschillende verschuivingen (nieuwe actoren, instrumenten, thema’s of programma’s) in de ontwikkeling van strategische projecten. Het doel van dit doctoraat is, door middel van het in zoomen op strategische projecten binnen drie Europese tweede rang steden, deze verschuivingen te inventariseren en hun invloed op stedenbouw te duiden. 

Onderzoeker(s)David Dooghe
Opdrachtgever(s): Vereniging Deltametropool
Periode: 2015 - ...
Partner(s): Tom Coppens (UA), Maarten Van Acker (UA), Rients Dijkstra (TUD), Zef Hemel (UVA) 


Multi Actoren Model toegepast op gereguleerd kapitalisme (midden) en neo-liberalisme (rechts)
 


Case studie Lyon: overzicht van projecten, onderverdeeld naar actoren: staat (rood) of markt (blauw)
 


Case studie Lyon (detailkaart) overzicht van projecten, onderverdeeld naar actoren: staat (rood), markt (blauw) of third sector (groen)