Leegstand en herbestemming

Inventariserend onderzoek naar beleid en maatregelen

Leegstand vormt in de context van demografische druk een steeds structureler probleem. Hoewel het soms ontstaat door het normaal functioneren van de vastgoedmarkt, blijken ook speculatie, economische tendensen, beleidsbeslissingen, maar ook diverse omstandigheden rondom het pand een belangrijke invloed te hebben. Structurele leegstand is niet enkel problematisch omdat het patrimonium niet gebruik wordt terwijl er wel een gebruiksvraag is, leegstand zorgt ook voor meer leegstand. Het is een maatschappelijk probleem, een veiligheidsprobleem en leidt ook tot economische schade. Desondanks moet het probleembesef van diffusie structurele leegstand nog verder groeien. 

In opdracht van de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden werd het beleid inzake leegstand in Vlaanderen verder onderzocht. Om hierop een antwoord te formuleren werd een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bestaande uit een literatuuronderzoek en een bevraging van relevante respondenten d.m.v. focusgroepen en interviews. Er werd hierbij gebruik gemaakt van een semigestructureerde vragenlijst opgemaakt per type respondent. Op deze manier werd een overzicht bekomen van de beleidspraktijk en meest efficiënte maatregelen in Vlaanderen.

Onderzoeker(s): Tom Coppens, Maarten Van Acker, Davy Sterckens
Opdrachtgever(s): Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden
Periode: 2013