Omgevingsimpact van economische deelsystemen en producten-als-dienst

De deeleconomie en product-als-dienst combinaties groeien. Wat worden hun ruimtelijke en milieueffecten in Vlaanderen? 

Het doel van het onderzoek is om, voor een selectie van initiatieven in de deeleconomie en producten-als-dienst, inzicht te krijgen in de voorwaarden voor grootschalig gebruik en de integratie in een ruimtelijk en milieubeleid voor Vlaanderen. De initiatieven die worden bekeken omvatten de thema's mobiliteit, logistiek, huisvesting, werk, producten, voedsel, energie en anderen. 

De voor- en nadelen voor de (ruimtelijke) omgeving van de deeleconomie en producten-als-dienst zullen worden bestudeerd op basis van een brede scan. Ook de doorbraak factoren van deze systemen worden geëvalueerd. Dit resulteert in een selectie van vijf tot tien cases waarvan een grote ruimtelijke en milieu-impact wordt verwacht. 

Voor elk case zullen drie scenario's worden onderzocht: het beginscenario (geen gebruik van de deeleconomie of product-als-dienst), het huidige scenario en het scenario waarin het onderzochte systeem mainstream is geworden. Voor elk scenario zullen de ruimtelijke implicaties worden onderzocht. Daarnaast wordt onderzocht  hoe de ruimtelijke implicaties zich tot elkaar verhouden. Brengt bijvoorbeeld minder opslagruimte meer mobiliteit met zich mee?

Onderzoeker(s): Dirk Lauwers, David Dooghe, Nina De Jonghe
Opdrachtgever(s): Vlaams Planbureau voor Omgeving
Periode: 2019
Partner(s): EY Assurance services & Commons Lab Antwerpen

Deelinitiatieven in Vlaanderen: Schematische indeling in thema's en clusters