Reële opties voor stedelijke projecten. Complexiteit, onzekerheid en flexibiliteit in besluitvorming, planning en ontwerp van megaprojecten

Megaprojecten zijn complex en omvatten veel onzekerheden. Kosten worden vaak onderschat en voordelen overschat. Toekomstprojecties zitten er bijna altijd langs. Deze vaststellingen zijn niet nieuw en hier werd al uitvoerig bewijsmateriaal voor geleverd. Ondanks de complexiteit van het proces van megaprojecten houdt besluitvorming nog steeds vast aan statische methodes die projecten weinig adaptief maken voor contextuele veranderingen. Risico management vertaalt zich in het vermijden, verminderen en doorschuiven van risico’s. Onzekerheid en complexiteit worden simpelweg genegeerd.

De economische ‘Real Options Theory’ (ROT) biedt een alternatieve aanpak om met onzekerheden en complexiteit om te gaan. De theorie vond reeds ingang in andere domeinen, waaronder energie en transportinfrastructuur. De ROT zet in op flexibiliteitsopties die ervoor zorgen dat niet alle beslissingen aan het begin van een proces of project genomen moeten worden. flexibiliteitsopties maken de besluitvorming, planning en het ontwerp van complexe projecten meer robuust en adaptief. Onzekerheden worden niet langer genegeerd maar proactief geïdentificeerd en gemonitord. De Oosterweelverbinding in Antwerpen wordt als voornaamste case gebruikt om (I) een toepassingskader voor ROT in megaprojecten te ontwikkelen  en om (II) complexiteit, onzekerheden en flexibiliteit in complexe projecten te onderzoeken.

Onderzoeker(s): Thomas Machiels, Tom Coppens, Tine Compernolle
Periode: 2018 - 2022 


Oosterweelverbinding Antwerpen. De ring overkapbaar maken of niet?25th April Bridge, Lisbon. Keeping options open, addition of a second deck for trains thirty years after constructionOpera House, Sydney. Project with a cost overrun of 1.400%