Vergunningenbeleid in Vlaanderen

In de studie 'Vergunningenbeleid in Vlaanderen' werd op basis van de gemeentelijke vergunningenregisters een beter beeld verkregen op het vergunningenbeleid in de praktijk, evoluties doorheen de tijd (1962-2016) en de invloed van wijzigende wetgeving en beleid. De vergunningenregisters hebben een rijkdom aan informatie van meer dan 50 jaar vergunningenbeleid en zijn nuttig voor het toekomstig ruimtelijk beleid. Omwille van de overvloed aan 'ongestructureerde' data werden diverse technieken, waaronder geografische informatiesystemen en text mining, ingezet.

Website ruimtelijkeordening.be

Onderzoeker(s)Thomas Vanoutrive, Jeroen Cant
Periode: 2016 - 2017
Opdrachtgever: Vlaamse Overheid, Departement Omgeving


Bouwvergunningen bevatten een schat aan informatie
 


Kantoren steeds verder van stations
 


Effect van het vrijstellingsbesluit op aantal aanvragen voor zonnepanelen
 


Bouwvergunningen illustreren toenemende aandacht voor fietspaden