In 2012 opgericht

De Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling is een jong en klein, maar dynamisch onderzoeksteam. In oktober 2013 integreerde de masteropleiding Stedenbouw Ruimtelijke Planning volledig binnen de Universiteit Antwerpen en de Faculteit Ontwerpwetenschappen. Tot het academische jaar 2013-2014 waren de onderzoeks- en onderwijsprogramma's van interieurarchitectuur, architectuur en stedenbouw op universitair niveau georganiseerd aan de Artesis Hogeschool Antwerpen. De integratie binnen de structuur van de universiteit werd gezien als een kans om de algemene onderzoeksorganisatie opnieuw te definiëren en de onderzoeksfocus te versterken.

Prof. dr. Tom Coppens richtte in 2012 de onderzoeksgroep op, met onderzoek naar stadsontwikkeling met een sterke focus op governance en procesbeheer. In 2013 vulde prof. dr. Maarten Van Acker het onderzoek op een ontwerpmatige manier aan, met een focus op geïntegreerd infrastructuurontwerp, en werd in 2016 woordvoerder. Dat jaar sloot ook prof. dr. Sigrid Pauwels zich aan bij de onderzoeksgroep en introduceerde het metropolitan legal lab, met de nadruk op de juridische uitdagingen van stedelijke ontwikkeling. In 2017 versterkte prof. dr. Thomas Vanoutrive het team met zijn expertise op het gebied van stedelijke mobiliteit en (transport)geografie. Na zes jaar telt de onderzoeksgroep ongeveer 14 junioronderzoekers.

De professoren van de onderzoeksgroep hebben een complementair profiel (Planning, Stedenbouw, Stadsontwerp, Recht, Geografie), maar zijn verenigd door het gemeenschappelijke doel van onderzoek. Stadsontwikkeling wordt bijgevolg gezien als een multidimensionaal en complex maatschappelijk fenomeen dat een multidisciplinaire en interdisciplinaire aanpak vereist. Deze geïntegreerde aanpak vormt de unique selling proposition van de onderzoeksgroep in Vlaanderen en daarbuiten.

Vier leden van de onderzoeksgroep zijn gastprofessoren die ook actieve onderzoekers zijn: Hardwin De Wever, Guy Vloebergh, Dirk Lauwers en Geert De Blust. Als part-time beoefenaars in toonaangevende adviesbureaus of publieke organisaties zijn ze essentieel om ontwikkelingen en onderzoeksbehoeften in de praktijk te volgen.

Onlangs maakte de onderzoeksgroep van de gelegenheid gebruik om haar missie te herdefiniëren in vier welomschreven onderzoekssporen. Deze onderzoekssporen spelen ook de unieke complementariteit van de senior-onderzoekers.