Over Dimitri

Dimitri is een ontwerpend onderzoeker met een sterk geloof in het belang van fundamenteel onderzoek om te komen tot multidisciplinaire oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken. Hij behaalde een masterdiploma in de architectuur (UHasselt) en in de stedenbouw en ruimtelijke planning (KU Leuven). 

Tijdens zijn opleiding legde Dimitri zich toe op het stedelijk metabolisme als onderzoeks- en ontwerpinstrument voor steden. Dit vertaalde zich in de masterproef ‘stedelijk metabolisme als ruimtelijk ontwerptool voor de optimalisatie van watercycli’, waarmee Dimitri laureaat van de VRP-afstudeerprijs werd. 

Na het behalen van zijn diploma werkte Dimitri een jaar lang aan grootschalige projecten bij het ontwerpbureau Maat-ontwerpers. Toch bleef hij steeds geprikkeld en gefascineerd door onderzoek binnen het ruimtelijk ontwerp en begon zo in 2018 als PhD onderzoeker binnen de onderzoeksgroep voor stadsontwikkeling. 

Bezoek de persoonlijke pagina's van Dimitri Voordeckers

Favoriete stad

Valencia, Jardin del Turia. De demping van de rivier Turia (door zware overstromingsproblematieken) resulteerde in een vrije ruimte met een lengte van 9km vlak aan de stad, later ingericht als park. De mix van grootschalige, kleinschalige, tijdelijke en permanente functies zorgt voor een indrukwekkende levendigheid in het park, van in de ochtend tot diep in de nacht.