Over Dirk

Dirk is 40 jaar actief als mobiliteitsexpert. Hij is gastprofessor en betrokken als onderzoeker aan UAntwerpen. Dirk heeft meer dan 30 jaar gedoceerd over mobiliteit en ruimte en was vooral actief als consultant in verkeersontwerp, mobiliteitsplanning en regionale en stedelijke planning en als leidinggevende van expertteams in deze werkvelden. Hij was achtereenvolgens directeur bij Mens en Ruimte, gedelegeerd bestuurder van iris consulting en directeur van de Mobiliteitsafdeling van Arcadis Belgium.

Hij was betrokken bij de opmaak van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (jaren ’90) en werd als expert geraadpleegd bij het Beleidsplan Ruimte. Op Europees niveau was hij expert in verschillende projecten in OCE landen en in mobiliteitsstudies voor de EC.

Bezoek de persoonlijke pagina's van Dirk Lauwers

Favoriete stad

Odessa, als zuidelijke pendant van Sint Petersburg geplande stad. Ontworpen volgens een raster van brede lanen met bomen die een van gevel tot gevel een gesloten bladerdek vormen, met meesterlijke gebouwen van o.a. Italiaanse architecten. Stad die ook op andere vlakken cultuur ademt (Pushkin woonde er). Haven en badstad aan de Zwarte Zee. Kosmopolitisch, bewoond door meer dan 150 nationaliteiten.

Artikels

Zone 30 als norm in Vlaanderen