Over Erin

Erin is doctoraatstudente aan de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling van de Universiteit Antwerpen, waar ze onderzoek doet naar vervoersarmoede en bereikbaarheid. Ze wil voortbouwen op de huidige kennis over toegankelijkheid en bereikbaarheid, met oog op een effectiever transportbeleid. Erin studeerde eerder ‘Human Geography’ en ‘City and Transportation Planning’. Ze werkte ook aan beleidsgericht onderzoek aan het ‘World Resources Institute’ in Washington DC. Daar kreeg ze een duidelijker beeld van de transportproblemen waar veel snelgroeiende steden mee worden geconfronteerd, alsook de manier waarom de dagelijkse kwaliteit van het leven verbeterd kan worden in termen van toegankelijkheid en bereikbaarheid, en dit rekening houdende met ruimere uitdagingen zoals sociale ongelijkheid en klimaatsverandering.

Bezoek de persoonlijke pagina's van Erin Cooper

Favoriete stad

Mijn favoriete stad is Rio de Janeiro, Brazilië. Het is een unieke stad die gebouwd werd in een prachtige natuurlijke omgeving, met onder andere meren, bergen en de oceaan. De muziek en cultuur maken het een aangename en levendige plek om te bezoeken, maar ook voor stedenbouwkundigen is het een interessante plek met veel uitdagingen vanwege zijn interessante ontwikkelingspatroon.