Over Geert

Als ecoloog / landschapsecoloog en ruimtelijk planner is Geert in het bijzonder geïnteresseerd in de wisselwerking tussen ecologisch functioneren en ruimtelijke ontwikkelingen. In dat verband werd en wordt o.a. gewerkt aan het meetbaar maken van de ecologische inbreng in ruilverkavelingen, de landschapsecologische basis voor landinrichting, de monitoring van veranderingen in landgebruik, biodiversiteit en milieukwaliteiten van het landelijk gebied, de indeling in ecodistricten als ruimtelijke basis voor beleid, de beschrijving van ecologische netwerken, klimaatadaptatie door verbeterd ecologisch functioneren, ecosysteemdiensten als ingang tot multifunctioneel ruimtegebruik.

Geerts kennis hierover werd en wordt ingezet in academisch onderwijs, in talrijke publicaties, in adviesraden zoals Gecoro-Antwerpen (ondervoorzitter), expertenpanel ecologie Over De Ring en de Hoge Gezondheidsraad.

Bezoek de persoonlijke pagina's van Geert De Blust

Favoriete stad

Kopenhagen is mijn favoriete stad. Een grote variatie aan buurten, levendig en op de maat van haar bewoners. Een stad waar traditie en erfgoed succesvol gecombineerd worden met innovatie. Een voorloper op gebied van duurzame stedenbouw, klimaatadaptatie, verkeersbeleid, woonvormen. Een metropool waar een decennialange volgehouden visie op meerlagige groene netwerken, het frame vormen voor stadsontwikkeling (het ‘vingerplan’).