Over Shana

Shana is een ruimtelijk planner (master Stedenbouw en Ruimtelijke planning 2013), communicatiewetenschapper (master Film- en Televisiewetenschappen 2009), doctoraatsstudent, Vlaams beleidsmedewerker beleidsplanning en gefascineerd door de ondergrond. 

Sinds november 2014 werkt Shana bij het departement Omgeving bij de Vlaamse Overheid als beleidsmedewerker. Daar is ze verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsvoorstellen met betrekking tot ondergronds ruimtegebruik en ondergrondse ruimtelijke planning.

Shana is gefascineerd door de mogelijkheden van de ondergrondse dimensie; hoe de ondergrond kan bijdragen aan de noden van de samenleving, waar de opportuniteiten liggen voor ondergronds ruimtegebruik en waarom deze dimensie tot op vandaag vaak vergeten wordt terwijl de meerwaarde ervan zo duidelijk is. Daarom focust haar doctoraatsonderzoek zich op 'underground urbanism' en de manieren waarop de ondergrond kan geïntegreerd worden in planning, beleid en ontwerp.

Favoriete stad

Oostende – de branding. Ik hou van de exacte plek waar de golven stukslaan op het strand. Op die plek ligt de scheidingslijn tussen ruwe verticale chaotische stedelijkheid van Oostende en de oneindige zorgeloze horizontale vlakte van de zee, tussen het niets en het alles.