Over Stijn

Stijn Rybels is architect-stedenbouwkundige. Hij is praktijkassistent stedenbouw en ruimtelijke planning aan de Universiteit Antwerpen en sinds 2015 verbonden aan de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling.

Zijn onderzoek naar Bicycle Oriented Development wil inzicht geven in de factoren die de fietsbaarheid van onze steden bepalen en aantonen hoe we de fietscondities en de ruimtelijke omgeving van de fietser kunnen verbeteren. De relatie tussen (fiets)infrastructuur en ruimtelijke ordening staat hierbij centraal. 

Bezoek de persoonlijke pagina's van Stijn Rybels

Favoriete stad

Mijn favoriete stad is de stad waar ik voor het eerst ook echt over stedelijkheid ben gaan nadenken en waar ik de stad als onderzoeksobject leerde kennen: Parijs. De stad waar ik tijdens mijn master architectuur een half jaar studeerde aan het “ENSAPVS Paris Val de Seine”. Iedere dag fietste ik van de ene kant van de stad (La Defense) naar de ander kant (Bercy). Tot op vandaag nog steeds mijn favoriete fietservaring.