De praktische toepassing in Belgiƫ van de 'nieuwe generatie' Europese IPR-verordeningen

Seminarie 14 mei 2018

Dit seminarie vindt plaats in het kader van een Europees gestuurd onderzoek naar de doeltreffendheid van het Europees wetgevend kader inzake de inning van schuldvorderingen binnen het IPR in de EU.

Thema's
De thema's van het seminarie zijn:

  • Europese executoriale titel - EET (Vo 805/2004);
  • Europese betalingsbevelprocedure EPO (Vo 1896/2006);
  • Europese procedure voor geringe vorderingen – ESCP (Vo 861/2007);
  • Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen – EAPO (Vo 655/2014 en UitvoeringsVo 2016/1823).

Het seminarie zal in de eerste plaats een overzicht weergeven van deze procedurele regelingen in functie van de inning van schuldvorderingen en geeft vervolgens een blik op de bestaande Belgische rechtspraak in dat verband. We leggen de focus op de belangrijkste nieuwigheden en de reeds vastgestelde (praktische) knelpunten.

Na de presentatie omtrent elke verordening, is er ruimte voor een interactief debat.

Het seminarie richt zich, net daarom, niet enkel tot academici maar in het bijzonder ook tot advocaten, gerechtsdeurwaarders, juristen en magistraten. Al deze stakeholders hebben immers, vanuit niet zelden een ander perspectief, te maken met de nieuwe regels, hun mogelijkheden maar evenzeer hun beperkingen! Uw visie is van substantieel belang voor het onderzoek. 

Programma

  • 12h30: Verwelkoming met lunch
  • 13h00: Stipte start seminarie - Uiteenzetting rond EET
  • 15h00: Koffiepauze
  • 15h20: Voortzetting - Uiteenzetting EPO, ESCP en EAPO
  • 17h00: Einde seminarie en receptie
  • 18h00: Voorzien einde
Praktisch

14 mei 2018

12.30 - 18.00 uur 

Locatie 
Universiteit Antwerpen, Stadscampus
Grote Kauwenberg 18, D.015
2000 Antwerpen 

Inschrijven 
Mail naar terry.amssoms@uantwerpen.be