Oratie Machteld Vonk – Academische zitting (uitgesteld)

Toelichting

 

In het kader van de TPR-wisselleerstoel 2020 aan de Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen houdt prof. dr. Machteld Vonk haar oratie met als titel:

“Hoeveel ouders mag, kan en wil je hebben?”

Machteld Vonk is verbonden aan het Amsterdams Centrum voor Familie en Recht (ACFL) van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor het recht in brede zin en voor het familie- en jeugdrecht in het bijzonder, is het van belang te weten wie onze ouders zijn, alleen al om aan de hand daarvan vast te stellen wie onze verder familie is, zussen en broers bijvoorbeeld. Voor een deel van ons zal de manier waarop we dat ervaren en de manier waarop het recht daarnaar kijkt overeenkomen, maar voor een deel van ons waarschijnlijk niet. Neem bijvoorbeeld de beleving van pleegkinderen die langdurig bij een pleeggezin opgroeien. Sommige van deze kinderen hebben het gevoel dat ze twee paar ouders hebben, hun oorspronkelijke ouders en hun pleegouders. Maar hoeveel van deze ouders mag je volgens het recht ook daadwerkelijk ouder noemen en hoeveel zou je er ouder willen noemen?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet we eerst vaststellen wat een ouder is. Dat daar geen duidelijkheid over is, blijkt alleen al uit het dagelijks taalgebruik. Hoeveel samenstellingen met het woord ouder kunt u bedenken? Pleegouder, schoonouder, wensouder, stiefouder, biologische ouder, juridische ouder, sociale ouder enzovoorts. Kortom wat bepaalt of we iemand als ouder zien en wat doet het recht daarmee?

Terugkijken naar de ontwikkelingen die aan onze huidige visie op ouderschap hebben bijgedragen, is zinvol, maar zeker niet voldoende. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande en nog op komst die relevant zijn voor het antwoord op de vraag wat ouders zijn en hoeveel je er mag, kan en wil hebben.

Na afloop wordt u ter plaatse een receptie en buffet aangeboden.

Praktische informatie

Datum te bepalen

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Kapel Grauwzusters

Lange Sint-Annastraat 7

2000 Antwerpen

De toga wordt gedragen.

Programma

15.45 uur: Onthaal

16.15 uur: Oratie Machteld Vonk - Hoeveel ouders mag, kan en wil je hebben?

17.00 uur: Receptie + buffet. Einde voorzien rond 19.30 uur.

Inschrijven

Deelname is gratis.