​In het kader van de TPR-wisselleerstoel 2020 aan de Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen houdt prof. dr. Machteld Vonk haar oratie met als titel:

“Hoeveel ouders mag, kan en wil je hebben?”

Machteld Vonk is verbonden aan het Amsterdams Centrum voor Familie en Recht (ACFL) van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Voor het recht in brede zin en voor het familie- en jeugdrecht in het bijzonder, is het van belang te weten wie onze ouders zijn, alleen al om aan de hand daarvan vast te stellen wie onze verder familie is, zussen en broers bijvoorbeeld. Voor een deel van ons zal de manier waarop we dat ervaren en de manier waarop het recht daarnaar kijkt overeenkomen, maar voor een deel van ons waarschijnlijk niet. Neem bijvoorbeeld de beleving van pleegkinderen die langdurig bij een pleeggezin opgroeien. Sommige van deze kinderen hebben het gevoel dat ze twee paar ouders hebben, hun oorspronkelijke ouders en hun pleegouders. Maar hoeveel van deze ouders mag je volgens het recht ook daadwerkelijk ouder noemen en hoeveel zou je er ouder willen noemen?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet we eerst vaststellen wat een ouder is. Dat daar geen duidelijkheid over is, blijkt alleen al uit het dagelijks taalgebruik. Hoeveel samenstellingen met het woord ouder kunt u bedenken? Pleegouder, schoonouder, wensouder, stiefouder, biologische ouder, juridische ouder, sociale ouder enzovoorts. Kortom wat bepaalt of we iemand als ouder zien en wat doet het recht daarmee?

Terugkijken naar de ontwikkelingen die aan onze huidige visie op ouderschap hebben bijgedragen, is zinvol, maar zeker niet voldoende. Er zijn allerlei ontwikkelingen gaande en nog op komst die relevant zijn voor het antwoord op de vraag wat ouders zijn en hoeveel je er mag, kan en wil hebben.

Na afloop wordt u ter plaatse een receptie en buffet aangeboden.

Datum

Woensdag 27 oktober 2021, 16.15-19.30 uur

Locatie

Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Kapel Klooster van de Grauwzusters
Gebouw S
Lange Sint-Annastraat 7
2000 Antwerpen

De toga wordt gedragen.

Programma

15.45 uur: onthaal
16.15 uur: oratie Machteld Vonk: Hoeveel ouders mag, kan en wil je hebben?
17.00 uur: receptie & buffet
19.30 uur: afsluit

Inschrijven

De inschrijvingen werden inmiddels afgesloten.

Belangrijke info

De Universiteit Antwerpen volgt voor deze viering enkele coronamaatregelen.
We zetten deze graag even voor u op een rij:

  • U mag het COVID-certificaat zowel op de COVIDsafe app als geprint op papier of als download-pdf meenemen.
  • De Universiteit Antwerpen biedt voor mensen die geen geldig certificaat hebben geen sneltesten aan als alternatief voor een PCR-test. Zorg dus voor uw vertrek naar het event voor een geldig COVID-certificaat of zekerheid over een alternatief.
  • Dankzij het COVID-certificaat kan dit event plaatsvinden zonder mondmaskers en sociale afstand. Hou er wel rekening mee dat u een mondmasker bij zich heeft aangezien buiten de besloten ruimte van het event en in en rond de gebouwen van de Universiteit Antwerpen een mondmaskerplicht noodzakelijk is.