Bogaerts Annemie

Combinatie van experimenteel en computationeel onderzoek naar plasma's en plasma-oppervlak interacties voor allerlei toepassingen: 1) Plasma-gebaseerde gasconversie en plasmakatalyse voor CO2 conversie naar waardevolle chemische componenten en brandstoffen, N2 fixatie uit de lucht voor de synthese van bouwstenen van het leven (bv. meststoffen), CH4 conversie naar hogere koolwaterstoffen en geoxygeneerde verbindingen,... Dit omvat experimenten in verschillende soorten plasmareactoren om de conversie, selectiviteit en energy-efficientie te verbeteren, alsook modellering van de plasmachemie, plasma reactor design en plasma-oppervlak interacties. 2) Plasmabehandeling van kankercellen: pancreas, melanoma, glioblastoma, longkanker, borstkanker. Onderzoek naar het mechanisme van selectieve kankerbehandeling door vergelijking met gewone cellen. 3) Plasma-vloeistof interactie, voor medische toepassingen: Studie van het gedrag van plasmadeeltjes in de vloeistoffase. 4) Plasma's voor analytische chemie, materiaalwetenschappen en micro-electronikca toepassingen: modellering van de plasmachemie voor verschillende gasmengsels en verschillende types plasmareactoren.

Techniek

1) Verschillende DBD plasma's, gliding arc plasma en atmosferische druk glimontlading, en analyseapparatuur (GC, MS) voor gasconversie. 2) Verschillende plasma jets en DBD plasma's voor directe behandeling van kankercellen, of behandeling van vloeistoffen (plasma treated liquids, PTLs) om te gebruiken voor de behandeling van kankercellen. Onderzoek in samenwerking met S. Dewilde (onderzoeksgroep PPES, Dept. Biomedische Wetenschappen) en Evelien Smits (Center for Oncological Research) voor cultivatie en karakterisatie van de kancercellen. 3) Verschillende soorten modellen: 0D chemische reactiekinetiek modellen, 2D/3D fluid dynamica simulaties, Monte Carlo, particle-in-cell Monte Carlo, hybride modellen, moleculaire dynamica, density functional theory simulaties.

Gebruikers

1) Chemische bedrijven (geïnteresseerd in de omzetting van broeikasgassen en andere afvalstromen in "nuttige" chemicaliën), Energiesector, Petrochemie 2) Kankeronderzoekers, ziekenhuizen 3) Micro-elektronica sector

Trefwoorden

Plasmacatalyse, Co2 conversie, Chemische synthese, Plasma, Kankercellen, Behandeling van kanker, Chemisch proces

Boothroyd Joshua

Mengsel van experimenteel en computationeel onderzoek naar de plasma-ondersteunde omzetting van CO2 voor de productie van chemicaliën met toegevoegde waarde. Ik gebruik modellen om het ontwerp van de reactor en verbeteringen in het bedrijfsregime voor te stellen om de conversie, energie-efficiëntie en selectiviteit te vergroten.

Techniek

3D-vloeistofdynamica-simulaties en 0D chemische reactiekinetiekmodellen, plasmatechnologie.

Gebruikers

Industrie (fabricage van bulkchemicaliën)

Trefwoorden

Co2 conversie, Chemische synthese, Plasma technology

Girard-Sahun Fanny

Door gebruik te maken van Gaschromatografie techniek kunnen de verschillende producten van het conversieproces worden geanalyseerd.Ik doe onderzoek naar plasma-gebaseerde CO2 / CH4-conversie met verschillende plasmareactorontwerpen, evenals met het gebruik van katalysator (plasmakatalyse) om de productie van chemicaliën met toegevoegde waarde en hernieuwbare brandstoffen verder te verbeteren.

Techniek

Plasmatechnologie, gaschromatografieanalyse, elektrische diagnostiek

Gebruikers

Industrie

Trefwoorden

Plasmacatalyse, Co2 conversie, Plasma technology

Gogoi Abhijit

Moleculaire dynamica simulaties, tweedimensionale membraanmaterialen, vloeistofstroom door nanofluïdisch kanaal

Techniek

Nanoscale Molecular Dynamics (NAMD), Visual Molecular Dynamics (VMD), gnuplot, LaTeX, Tcl, C

Gebruikers

Micro en Nanofluidic, membraanscheiding en zuivering

Trefwoorden

Moleculaire dynamica, Membraan wetenschap, Nanofluidic

Gorbanev Yury

Onderzoek naar de chemische reacties die optreden in plasma-vloeistofsystemen. Deze omvatten interface- en bulkreacties. Mijn specifieke expertise ligt in de analyse van de reactieve zuurstof- en stikstofsoorten gegenereerd door koude plasma's, het afstemmen van hun output op plasma's en gerelateerd biomedisch onderzoek. Ik onderzoek ook de mogelijkheden van groene chemische processen met koude plasma-reacties, ofwel radicale initiatie ofwel directe duurzame synthese.

Techniek

Chemische analyse van plasma-vloeistof interacties, waarbij korte en langlevende reactieve soorten zijn betrokken die worden gegenereerd door plasma in en in contact met vloeistoffen. Analysemethoden omvatten fluorimetrie, UV-Vis spectrofotometrie, elektronen paramagnetische resonantie (EPR), enz.

Gebruikers

Bedrijven en personen in de voedingsmiddelenindustrie, fabrikanten van biomedische plasmamiddelen, plasma in industriële processen (katalyse, duurzame en groene chemie, enz.)

Trefwoorden

Duurzame chemie, Plasmachemie

Khalilov Umedjon

Ik werk op het gebied van de materiaalkunde in het algemeen, in het bijzonder de synthese van nanostructuren. Specifiek onderzoek ik koolstof nanobuisje en grafeen groei met behulp van verschillende computer simulatietechnieken. Mijn proefschrift was gewijd aan de computationele studie van silicium nanoxidatie.

Techniek

Ik simuleer de nucleatie en groei van nanostructuren met behulp van Molecular Dynamics (MD) en Monte Carlo (MC) -methoden en Density Functional Theory (DFT).

Gebruikers

Naast onderzoekers in dit domein, zijn mijn studies interessant en nuttig voor bedrijven die producten maken die zijn gerelateerd aan op koolstof en silicium gebaseerde nanotechnologie.

Trefwoorden

Monte carlo simulaties, Theoretische studie, Moleculaire dynamica, Depositieflux, Modelsystemen

Lin Abraham

k ben postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen op het gebied van niet-thermische plasmageneeskunde. Mijn onderzoek is gericht op het begrijpen van plasmacel-interacties en het ontwikkelen van niet-thermische plasmasystemen voor biomedische toepassingen. Onderwerpen van onderzoek: 1) Elektrische en chemische karakterisering van plasmabehandelingsregimes voor biologische toepassingen (bijv. Kankerimmunotherapie, oppervlaktedecontaminatie, neuroregeneratie) 2) Ontwikkeling van plasma-apparaten en systemen voor medische toepassingen, waaronder robotica en neurale netwerkintegratie 3) Modulatie van immunosuppressieve signalen die tumoren tot expressie brengen via natte laboratoriumexperimenten en computermodellering 4) Plasma-geïnduceerde intracellulaire routes voor de ontwikkeling van gevoeligheid en resistentie via bio-informatica-instrumenten voor kanker 5) Plasma-effecten op immunogene celdood (ICD), tumor micro-omgeving (TME), epitheliale-mesenchymale transitie (EMT) en metastase 6) Combinatie van kankertherapieën met plasma 7) Plasma-geïnduceerde celdoodmechanismen

Techniek

1) Bewerkingen van niet-thermische plasma-apparaten 2) Detectie van reactieve zuurstofsoorten met behulp van elektronen paramagnetische resonantie (EPR) spectroscopie, colorimetrische testen, UV-Vis spectrofotometrie. 3) Vermogensmetingen van hoogspanningsplasmasystemen. 4) 2D (monolaag) en 3D celkweek met behulp van sferoïden of het levende aviaire ei-model 5) In vitro nat laboratoriumwerk en assays inclusief flowcytometrie, weefselimmunohistochemie en beeldanalyse met de Incucyte en Tecan Spark Cyto 6) In vivo werken met kankermodellen bij muizen (FELAS C-gecertificeerd) 7) Bio-informatica (kanker) 8) Ontwikkeling en besturing van robotica

Gebruikers

1) Chemici 2) Plasmafysici 3) Oncologen and clinici 4) Biomedische ingenieurs 5) Bedrijven medische hulpmiddelen 6) Robotica en computeringenieurs

Trefwoorden

Plasmachemie, Biomedische engineering, Non-thermal plasma medicine, Applied physics

Morais Eduardo

Mijn werk richt zich op de opwekking van hernieuwbare energie en de omzetting van broeikasgassen in bruikbare chemicaliën met een toegevoegde waarde. Mijn onderzoek omvat de fysisch-chemische karakterisering van niet-oxidatieve methaanconversie onder nanoseconden gepulseerde plasmaontladingen via quasi-1D-modellering computationele benadering. Daarnaast willen we kijken naar de rol die heterogene katalysatoren spelen na de plasmaontladingen en het ontwerp van de reactor onderzoeken om optimale methaanomzettingssnelheden te bereiken. Deze aspecten worden ook bestudeerd met behulp van computationele en modelleringsbenaderingen.

Techniek

86 / 5000 Translation results ZDplasKin COMSOL Röntgendiffractie FTIR UV-zichtbare spectroscopie Raman-spectroscopie XPS

Gebruikers

Materiaalwetenschappers Katalysator Wetenschappers Spectroscopistes

Trefwoorden

Katalyse, Duurzaamheid, Plasma

Nematollahi Parisa

De omzetting van broeikasgassen (ihb. CH4 en CO2) naar chemicaliën met toegevoegde waarde is van groot belang in de context van klimaatverandering en de chemische industrie. Vanwege de enegie-intensieve omstandigheden van traditionele conversiemethoden van CH4 en CO2 in de industrie en het gebruik van dure en vervuilende metaaloppervlakken, zou het vinden van een schone katalysator met een hoge selectiviteit om direct bij kamertemperatuur brandstoffen uit CH4 en CO2-gassen te synthetiseren, zeer gunstig zijn voor vanuit een chemisch, ecologisch en economisch perspectief. Mijn onderzoek heeft betrekking op de computationele ontwikkeling van nieuwe nanokatalysatoren door middel van dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT) om de atomistische details van de gasomzettingsreactiemechanismen op die nieuwe nanokatalysatoren zoals grafeen en koolstofnanobuisjes te onderzoeken.

Techniek

Dichtheidsfunctionaaltheorie (DFT) van enkele moleculen tot periodieke 0D-, 1D- en 2D-oppervlakken. Wetenschappelijke software voor computationele chemieberekeningen (Gaussian, VASP, etc) op de HPC-supercluster van UAntwerpen. Berekeningen van eigenschappen van het systeem en analyse van de reacties (ladingsoverdracht, elektronische eigenschappen en thermodynamica) door middel van MWFN en GauessSum. Microkinetische modellering, Programmering (Python en Unix shell scripting).

Gebruikers

(Inter) nationale onderzoekers, industriële partners, journalisten, scholen.

Trefwoorden

Theoretische studie, Broeikasgas, Katalyse, Nanochemie, Oppervlakte wetenschap, Chemie, Simulaties

Neyts Erik

Computationele technieken: * Simulaties op atomaire en moleculaire schaal * Moleculaire dynamica en Monte Carlo berekeningen * Lange tijdsschaal processen (hyperdynamica, metadynamica) * Dichtheidsfunctionaaltheorie Materialen en processen: * Plasma - oppervlak interacties * Koolstofnanobuisjes en grafeen * Plasma katalyse * Nanoclusters * PECVD

Techniek

- Moleculaire dynamica - Monte Carlo - Metadynamica en hyperdynamica - DFT

Gebruikers

R&D afdelingen die op zoek zijn naar antwoorden op fundamentele vragen in een toegepaste context.

Trefwoorden

Moleculaire dynamica, Computersimulaties, Koolstofnanobuizen, Plasmacatalyse, Atomaire simulaties

Privat Maldonado Angela

Application of low-temperature plasmas for cancer research using 3-dimensional in vitro models and in ovo TUM-CAM model Study of the effect of plasma-generated reactive species in the tumor microenvironment, pancreatic cancer cells and stellate cells, with specific emphasis on the role of stellate cells in the migration of cancer cells upon treatment Live imaging of 3D spheroids, assessment of viability, cell death. Analysis of proliferative markers, extracellular matrix components, hypoxia by immunohistochemistry / immunofluorescence Multi-arrays for 3~D spheroids in paraffin, cryosectioning

Techniek

• Cell culture • Light & fluorescence microscopy • 3D in vitro tumor models • Evaluation of vaccine candidates in vitro • IHC/IF, tissue processing • Method development • In ovo TUM-CAM model • Microbiological techniques

Gebruikers

Any group willing to work with 3D spheroids in vitro, TUM-CAM model for angiogenesis and cancer research, use of low-temperature plasmas for biomedical purposes

Trefwoorden

Levendecel-beeldvorming, Atmosferisch plasma, Chicken chorioallantoic membrane model, 3d spheroid model, Immunohistochemie, In vitro cultuur, Microscopie (fluorescentie-), Antikanker middelen, Kankeronderzoek

Sahun Maxime

In mijn onderzoek ben ik geïnteresseerd in Cold Plasma Technology voor het inactiveren van virussen (plasmabehandeling van virussen, celinfectie en virale kwantificatiemethoden). Ik ben ook betrokken bij enkele plasmakankerprojecten.

Techniek

Koude plasmabehandeling Virale infectie van cellen TCID50- en PFU-kwantificatietesten Cel cultuur

Gebruikers

PLASMANT CORE

Trefwoorden

Plasmageneeskunde, Plasma technology

Smith Gregory

Ontwikkeling van vloeistofmodellen van methaanplasma voor het onderzoeken van methoden om de selectiviteit van methaanproducten te verhogen. Dit werk maakt deel uit van het Vlaamse moonshot-project: Power-to-Olefins

Techniek

Gebruik van de vloeistofmodelsoftware, COMSOL en het opnemen van werk met behulp van de wereldwijde plasmamodellen zoals ZDPlasKin en BOLSIG+.

Gebruikers

Groepen die modellen van systemen nodig hebben die vloeiende benaderingen kunnen gebruiken. Andere groepen kunnen degenen zijn die chemische reactiemodellen nodig hebben.

Trefwoorden

Fluid models, Theoretische studie

Trenchev Georgi

Ik ben een expert in computationele vloeistofdynamica (CFD), plasmafysica en modellering van meerdere fysica. Meer specifiek heb ik me gericht op vloeistofturbulentie, vloeistofplasmamodellering en plasmareactorontwerp. Ik heb ervaring met het ontwerpen en bouwen van verschillende plasmareactoren voor gasconversietoepassingen. Daarnaast heb ik ervaring met analoge elektronica en elektromagnetische simulaties (voor antennes en radiofrequentie-elementen).

Techniek

Mijn onderzoekstechnieken omvatten computational fluid dynamics (CFD) modellering met COMSOL en OpenFOAM. Ik gebruik ook COMSOL voor modellering van meerdere fysica en Ansys HFSS voor elektromagnetische modellering. Ik heb verschillende elektrische metingen uitgevoerd voor hoogspanning (in plasmareactoren), en heb gassen geanalyseerd door middel van gaschromatografie. Ik gebruik LTspice ook voor het ontwerp van analoge elektronica.

Gebruikers

Bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij: groene chemie, vloeistofdynamica, plasmabronnen, chemische reactoren, verbranding, energieopslag, hernieuwbare energie, oppervlaktecoating, oppervlaktesterilisatie, metallurgie, gasanalyse, elektromagnetisch ontwerp, analoge elektronica.

Trefwoorden

Plasmamodellering, Fysische chemie, Fluid dynamics, Plasmareactor, Elektronica, Warmtewisseling, Fysica

Vanraes Patrick

Mijn onderzoeksexpertise omvat de volgende domeinen binnen de fysica en chemie: - fysica van vloeibare materie (vloeistofstructuur, thermodynamica van evenwicht en niet-evenwicht) - fysica van faseveranderingen - fysica van het gas-vloeistof scheidingsvlak - plasma-vloeistof interactie - plasma-vaste stof interactie (plasma etsen) - plasmageneratie in de vloeibare fase - plasmas met hoge densiteit - gaschemie van plasmas - geavanceerde oxidatietechnologie - LC-MS analyse

Techniek

Experimenteel: - plasmadiagnostiek (optische emissiespectroscopie, ICCD beeldvorming, elektrische analyse) - chemische analyse (HPLC-MS, GC-MS, UV-vis-IR absorptiespectroscopie, chemische probes) Simulaties: - kinetische modellering voor plasmagaschemie - Monte Carlo simulatie voor oppervlaktechemie - hybrid plasma equipment model (HPEM) voor plasma etsing Theoretisch onderzoek and literatuurstudie

Gebruikers

De eerste "fundamentele doelgroep" omvat iedereen die geïnteresseerd is in het fundamentele gedrag van vloeistoffen, gas-vloeistof scheidingsvlakken, plasma-materie interactie en elektrische doorslag in materie met hoge dichtheid. De tweede "toepassingsdoelgroep" betreft iedereen die wilt beroep doen op gerelateerde methodes zoals het simuleren en experimenteel onderzoeken van de bovenstaande fenomenen, met in het bijzonder het oog op biomedische en agriculturele toepassingen, groene chemie, waterbehandeling en oppervlaktebehandeling of plasma etsen.

Trefwoorden

Plasmamodellering, Fysica van de gecondenseerde materie, Plasmachemie, Plasma-etsing, Fysica van vloeibare materie, Plasma-astrofysica, Fasetransities, Plasmadiagnostiek, Vloeistoffen, Plasmafysica