UAntwerpen wil de basis van kunstmest produceren uit … lucht

Annemie Bogaerts krijgt Europees geld voor onderzoek naar gebruik van energiezuinig plasma bij het produceren van meststoffen

Prof. Annemie Bogaerts, verbonden aan het Departement Chemie van UAntwerpen, haalde een prestigieuze Europese beurs binnen voor onderzoek naar het gebruik van plasmareactoren bij de productie van kunstmest. Die zouden de grondstof voor kunstmest uit onze lucht kunnen halen, op een erg energiezuinige manier.

Boeren die in de toekomst meststoffen maken met omgevingslucht, dat is het onderzoeksonderwerp van Annemie Bogaerts, professor chemie aan UAntwerpen. Met plasmareactoren zou ze stikstof en zuurstof uit de omgevingslucht rechtstreeks kunnen gebruiken om er stikstofoxiden van te maken, de grondstof voor kunstmest. Bogaerts en collega’s zullen drie verschillende reactoren bouwen en testen op hun kwaliteiten, om aanbevelingen te doen welke het meest geschikt is in de praktijk. Hiervoor krijgt ze financiering van de Europese Commissie.

Waarom met plasmareactoren werken zo bijzonder is? Voornamelijk het besparen van energie is revolutionair. De plasmareactoren zouden tot vijf keer minder elektriciteit kunnen verbruiken dan de huidige, gangbare productieprocessen van meststoffen.

Prof. Annemie Bogaerts (UAntwerpen) haalde een Europese beurs binnen voor onderzoek naar het gebruik van plasmareactoren bij de productie van kunstmest.

Van theorie naar praktijk

“Dit project komt voort uit mijn huidige ERC-beurs, waar we recordwaarden behaalden in plasma-gebaseerde stikstofoxideproductie versus de energiekosten die daartegenover stonden. Nu is het tijd om onze bevindingen in de praktijk te brengen door het reactorontwerp en diens prestaties te optimaliseren, te testen in de praktijk, maar ook aan te bevelen welke reactor geschikt is voor opschaling en mogelijke commercialisering”, aldus Bogaerts.

De “proof of concept” beurs van de European Research Council (ERC) van de Europese Commissie is een beurs die onderzoekers, verbonden aan een Europese kennisinstelling, kunnen binnenhalen.

De geselecteerde projecten bestrijken uiteenlopende gebieden en hebben een grote maatschappelijke relevantie, zoals een meer efficiënte methode om cellen te produceren voor immuuntherapie, het milieuvriendelijker maken van alledaagse consumentenproducten, of – zoals het onderzoek van Bogaerts – nieuwe technologieën ontwikkelen om ons energieverbruik te verlagen.

Aan elk geselecteerd onderzoeksproject wordt vanuit de Europese Commissie 150 000 euro verleend, bovenop de bestaande ERC- beurs.