Lopend doctoraatsonderzoek

Binnen de onderzoeksgroep rechtshandhaving en behoorlijke rechtsbedeling worden momenteel verschillende proefschriften voorbereid, met de volgende (werk)titels:

  • De openbare orde in het gerechtelijk recht (Frédéric Dupon)
  • De bewijswaarde van verdachtenverklaringen en de factoren die de medewerking van de verdachte beïnvloeden (Pieter Tersago)
  • De interdependentie tussen straftoemeting en strafuitvoering (Grootaert Bie)