Prix Henri Rollin voor S. Dewulf

Steven Dewulf ontvangt de vijfjaarlijkse Prix Henri Rollin 2013 voor zijn doctoraat “The signature of evil. (Re)defining torture in international law – De handtekening van het kwaad. Foltering (her)definiëren in het internationaal recht” met als promotoren Chris Van den Wyngaert en Joëlle Rozie.