Erfgoedlabel

Erfgoedlabel

In juni 2011 ontving de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, samen met zijn partnerbibliotheek, de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Antwerpen, het erfgoedlabel ‘Erkende Erfgoedbibliotheek’ van de Vlaamse Overheid.

Overeenkomstig het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 kent de Vlaamse Overheid dit label toe aan organisaties die hun taak als beheerders van het culturele erfgoed ernstig nemen. Ze oefenen de vier basisfuncties (de verzamelfunctie, de behoud- en beheerfunctie, de onderzoeksfunctie en de publieksgerichte functie) op een evenwichtige wijze uit en geven garanties op het vlak van het management. Een dergelijke erkenning creëert mogelijkheden voor (internationale) bruiklenen, collectiemobiliteit en informatie-uitwisseling.

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Vlaamse Erfgoedbibliotheek is een netwerk van erfgoedbibliotheken, opgericht eind 2008 door zes representatieve bibliotheken uit alle Vlaamse provincies.

Elk van deze partnerbibliotheken beheert specifieke collecties die expertise op meerdere terreinen vereisen. Hun kennis en ervaringen worden ingezet om de erfgoedbibliotheken in Vlaanderen te ondersteunen. 

Vlaamse Erfgoedbibliotheek richt zich tot iedereen met interesse voor geschreven, gedrukte en digitale collecties in bibliotheken. Via projecten en onderzoek wil deze organisatie competenties ontwikkelen en kennis verspreiden over het in stand houden van erfgoedcollecties in bibliotheken en ze toegankelijk maken. Daarnaast wil ze het publiek bewust maken van de rijkdom van de erfgoedcollecties in de Vlaamse bibliotheken.

erfgoedbibliotheek

vlaamse erfgoedbibliotheek