Geschiedenis van de bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap

Het Ruusbroecgenootschap en zijn bibliotheek zijn gesticht in 1925. In de beginjaren was er echter nog geen gebouw voor de bibliotheek voorzien. De vier stichters bewaarden hun grote boekencollectie in de opeenvolgende huizen waar het genootschap werd gehuisvest. Eerst in het Onze-Lieve-Vrouwecollege en een huis in de Rubenslei (nr. 5), en later in het 'Ruusbroechuis' in de Prinsstraat (nr. 17). In 1953 werd de bibliotheek verplaatst naar haar huidige locatie, Grote Kauwenberg 32. Om daar voldoende ruimte te scheppen voor toekomstige aankopen, werd in de periode 1985-1988 een nieuwe vleugel aangebouwd aan het magazijn. Vandaag herbergt de bibliotheek meer dan 100.000 boeken op 3000 meter boekenplank.

Vanaf het begin heeft de bibliotheek getracht de onderzoekers van het Ruusbroecgenootschap te voorzien van het materiaal dat ze nodig hadden. Ze legde niet alleen een actuele collectie naslagwerken en secundaire literatuur over devotionele, mystieke en aanverwante onderwerpen aan, maar heeft ook sinds de stichting geprobeerd relevante primaire bronnen te verwerven: handschriften, oude drukken en devotionele prenten. Tegenwoordig vormen deze primaire bronnen de kern van onze bijzondere collecties, die ook de incunabelencollectie van het Onze-Lieve-Vrouwecollege, de archieven van het Ruusbroecgenootschap en een collectie van negentiende- en twintigste-eeuwse primaire bronnen bevatten. Nog steeds worden met regelmaat nieuwe items aan deze collecties toegevoegd.

De nauwere samenwerking met de Universiteitsbibliotheek heeft sinds 1973 geresulteerd in de professionalisering van onze bibliotheek: de collectie is opgenomen in de catalogus van de Universiteitsbibliotheek, de bijzondere collecties worden bewaard in geacclimatiseerde ruimtes en de bibliotheek maakt deel uit van het netwerk van Vlaamse erfgoedbibliotheken.

Voor meer informatie over de geschiedenis van het Ruusbroecgenootschap, klik hier.

Bibliotheekgeschiedenis in beeld