Onderzoek

Het onderzoek van het Ruusbroecgenootschap beslaat een uniek domein. Nergens anders is de geschiedenis van de spiritualiteit in de Nederlanden over zo'n lange tijd en vanuit een structurele aanpak op gespecialiseerde en tegelijkertijd multidisciplinaire wijze bestudeerd.

Het onderzoek aan het Ruusbroecgenootschap kan grofweg in drie onderzoeksgebieden worden verdeeld. Ondanks deze kunstmatige opdeling, zijn de drie gebieden complementair aan elkaar:

  • Religieuze teksten beschikbaar maken via kritische edities, repertoria, codicologische en bibliografische studies, glossaria, enz.
  • De studie en interpretatie van mystieke en devotionele teksten
  • Religieuze geschiedenis

Voor meer informatie over elk van deze activiteiten, zie hieronder.

Meer informatie over de afzonderlijke onderzoeksprojecten vindt u onder Onderzoek sinds 2000.

Een onderzoeksverblijf?
Onderzoek doen
Beurzen
Vacatures
Contact