Abonnementen

België en Nederland

Jaarabonnementen: 38 €
Losse nummers: 10 €

  • Gelieve uw bestellingen en vragen te richten aan: Uitgeverij Peeters, Tijdschriftenadministratie, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven.
  • Betalingen moeten geadresseerd zijn aan Uitgeverij Peeters, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven.
  • Bestellingen worden beschouwd als vast en betalingen worden niet terug gestort.
  • Abonnementen worden aanvaard en gestart bij iedere jaargang.
  • Klachten worden enkel in overweging genomen tot vier maanden na publicatie of datum van bestelling.

Other countries

Subscription price: 45 €
Single issue price: 15 €

  • To place your order or make an enquiry please contact: Peeters Publishers, Journals Department, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven.
  • Payments should be sent to: Uitgeverij Peeters, Bondgenotenlaan 153, B-3000 Leuven.
  • Orders are regarded as firm and payments are not refundable.
  • Subscriptions are accepted and entered by the volume.
  • Claims cannot be considered more than four months after publication or date of order, whichever is later.

Oude afleveringen

Vrijwel alle vroeger verschenen jaargangen en afzonderlijke afleverlingen zijn nog verkrijgbaar bij Uitgevrij Peeters (adres zie boven).