Zwemmen verbetert de groei in Vlaamse karpers

Continue zwemtraining zou de potentie hebben om de groei van vissen te versnellen. We testten deze hypothese door de groei, het metabolisme en de fysiologische prestaties van de gewone karper (Cyprinus carpio) te meten. Vissen zwommen onder drie verschillende trainingsregimes: 0 (controle), 1.5 en 2.5 lichaamslengten per seconde (BL/s) in grote 1600 L raceways gedurende 4 weken. De resultaten toonden een significante toename in gewichtstoename en specifieke groeisnelheid, een verbeterde voederconversie en een hogere hepatosomatische index wanneer ze zwommen aan 2.5 BL/s. Expressie van genen die het energiemetabolisme en de groei regelen (IGF-I-as, cytochroomoxidase) en stressrespons (cortisolreceptor, heat shock-eiwit 70) onthulde een duidelijke rol voor IGF-I en groeihormoonreceptoren in lever weefsel, en waren opwaarts gereguleerd bij vissen die 3-4 weken lang zwommen bij 2.5 BL/s. 

Energiereserves in lever- en spierweefsel vertoonden beperkte verschillen tussen experimentele groepen en ook het zuurstofverbruik en de zwemprestaties vertoonden geen trainingseffect, maar langdurig zwemmen bij 1.5 en 2.5 BL/s de ammoniakexcretie en voorkwam de opstapeling van giftige ammoniak in het plasma. Over het algemeen suggereren deze gegevens dat langdurige training aan 2.5 BL/s de groei en fysiologische fitheid verbeterde zonder het energiemetabolisme of de ionregulatie in gevaar te brengen. Onze studie biedt de prospectie om zwemtraining te implementeren als een middel om visproductie in commerciële aquacultuursystemen te verhogen.