Binnen onze onderzoeksgroep onderscheiden we vier grote onderzoeksthema’swaarin zowel MP’s als IP’s worden gekozen. Onder de omschrijving van de thema’s volgt een lijst met mogelijke onderwerpen. Deze is echter niet volledig en voor meer informatie kan je ons steeds contacteren.

1.Mechanistische benadering van milieustress: omics in de systeembiologie

Binnen dit thema wordt uitgebreid aandacht besteed aan de impact van milieutoxicanten op moleculair en cellulair niveau in zowel aquatische als terrestrische organismen door middel van verschillende innovatieve technieken zoals microarrays en proteomics. Het doel van deze ‘functionele genomics’-benadering is het koppelen van de effecten op deze lagere organisatieniveaus aan effecten op het niveau van het individu en de populaties, wat tot interessante nieuwe inzichten leidt, en bovendien tot een nieuwe, geïntegreerde onderzoeksstrategie. Momenteel worden in de Sphere-groep een 5-tal doctoraatsonderzoeken uitgevoerd binnen dit thema.

2. Stress- en adaptatiefysiologie

In dit thema wordt naar de aanpassingsmogelijkheden van aquatische organismen aan veranderende milieuomstandigeheden gekeken. Zowel acclimatisatie- als adaptatieprocessen worden bestudeerd op verschillende niveau’s van biologische organisatie, gaande van het moleculaire tot het organismaal fysiologsiche niveau inclusief gedrag. Momenteel lopen in de Sphere- groep een 4-tal doctoraatsonderzoeken binnen dit thema.

3. Veldecotoxicologie

In dit thema wordt naar de verspreiding, de accumulatie en de effecten van micropolluenten onder natuurlijke omstandigheden gekeken, zowel in het aquatische als het terrestrische milieu. Effecten worden bestudeerd op verschillende niveau’s van biologische organisatie, gaande van het fysiologische tot het levensgemeenschapsniveau. Momenteel lopen in de Sphere-groep een 5-tal doctoraatsonderzoeken binnen dit thema.

4. Biobeschikbaarheid en Toxiciteit

Dit onderzoek richt zich op het leggen van functionele relaties tussen blootstelling aan milieuschadelijke stoffen en effecten waargenomen op het niveau van de opname, accumulatie en toxiciteit. Centraal hierbij staan vragen die rechtstreeks relevant zijn van voor een betere wetenschappelijke onderbouwing van de milieunormstelling. Momenteel lopen in de Sphere-groep een 5-tal doctoraatsonderzoeken binnen dit thema.