Onderzoeksmissie

Het onderzoek in het team Translationeel pathofysiologisch onderzoek bestaat uit volgende disciplines : Biochemie; Farmacologie; Klinische farmacologie en toxicologie; Cardiovasculaire aandoeningen; Fysiologie; Immunologie en Allergologie; Reumatologie; Algemeen inwendige geneeskunde en Dermatologie. Gemeenschappelijke krachtlijnen zijn : inflammatoire processen, cel- en immuuntherapie en nieuwe aangrijpingspunten voor geneesmiddelen.