Dienstverlening en maatschappelijk debat

Intensieve en structurele interdisciplinaire samenwerking leidt tot een beter inzicht in de troeven en problemen van stedelijke samenlevingen. Door de integratie van de verschillende disciplines zorgt het Urban Studies Institute voor een belangrijke capaciteitsopbouw, die voor een brede waaier aan actoren van belang kan zijn. Het fungeert ook als aanspreekpunt en interface en coördineert de interactie met andere academische en niet-academische actoren.

Het instituut stelt zich ook als doel om vanuit de opbouw van wetenschappelijke expertise het maatschappelijke debat te voeden.