De Universiteit Antwerpen wil de interactie te verbeteren tussen kennisinstellingen en stedelijke actoren zoals middenveldorganisaties en culturele instellingen. Daarom werd de Stadsacademie Antwerpen opgericht als een platform dat:

  1. concrete samenwerkingen faciliteert en ondersteunt
  2. als broedplaats fungeert voor nieuwe initiatieven.

Activiteiten over de stad

Stadsacademie Antwerpen deelt wetenschappelijke inzichten buiten de muren van de universiteit en gaat erover in gesprek met een gevarieerd publiek. De artikelen van de Stadsacademie kan je gratis lezen.

De activiteiten van de Stadsacademie weerspiegelen de vele perspectieven op de stad. Zo organiseerden we reeds o.a. debatten over mobiliteit en ruimtelijke planning, een workshop over de smart city en een toelichting bij een theaterstuk over superdiversiteit in de stad.

Aanspreekpunt voor urban studies

Stadsacademie Antwerpen vergemakkelijkt de doorstroom van informatie in beide richtingen. De Stadsacademie fungeert als een aanspreekpunt voor stedelijke actoren die hun eigen visie en werking wetenschappelijk willen laten onderbouwen.

Stadsacademie kadert binnen de doelstelling van het Urban Studies Institute om bij te dragen tot het maatschappelijk debat over de stad. De intensieve en structurele interdisciplinaire samenwerking leidt tot een beter inzicht in de troeven en problemen van stedelijke samenlevingen. Door de integratie van vele verschillende disciplines is de Stadsacademie relevant voor iedereen met interesse in de stad als studiedomein.