Publicaties

City and Society in the Low Countries, 1100–1600

Red. Bruno Blondé, Marc Boone en Anne-Laure Van Bruaene
Cambridge, 2018

The Low Countries was collectively one of the earliest and most heavily urbanised societies in European history. Present-day Belgium and the Netherlands still share important common features, such as comparatively low income inequalities, high levels of per capita income, a balanced political structure, and a strong 'civil society'.

This book traces the origins of this specific social model in medieval patterns of urbanisation, while also searching for explanations for the historical reproduction of social inequalities. Access to cheap inland river navigation and to the sea generated a 'river delta' urbanisation that explains the persistence of a decentralised urban economic network, marked by intensive cooperation and competition and by the absence of real metropolises. Internally as well, powerful checks and balances prevented money and power from being concentrated. Ultimately, however, the utmost defining characteristic of the Low Countries' urban cultures was located in their resilient middle classes.

Meer informatie

Place, Diversity and Solidarity

Red. Stijn Oosterlynck, Nick Schuermans en Maarten Loopmans
Routledge, 2017

In many countries, particularly in the Global North, established forms of solidarity within communities are said to be challenged by the increasing ethnic and cultural diversity of the population. Against the backdrop of renewed geopolitical tensions – which inflate and exploit ethno-cultural, rather than political-economic cleavages – concerns are raised that ethnic and cultural diversity challenge both the formal mechanisms of redistribution and informal acts of charity, reciprocity and support which underpin common notions of community.

This book focuses on the innovative forms of solidarity that develop around the joint appropriation and the envisaged common future of specific places. Drawing on examples from schools, streets, community centres, workplaces, churches, housing projects and sporting projects, it provides an alternative research agenda from the 'loss of community' narrative. It reflects on the different spatiotemporal frames in which solidarities are nurtured, the connections forged between solidarity and citizenship, and the role of interventions by professionals to nurture solidarity in diversity.

This timely and original work will be essential reading for those working in human geography, sociology, ethnic studies, social work, urban studies, political studies and cultural studies.

Meer informatie

Solidariteit in superdiversiteit
Handvatten voor concrete actie

Nick Schuermans, Marc Jans, Joke Vandenabeele, Stijn Oosterlynck en Dirk Holemans
Acco, oktober 2017

Allemaal krijgen we te maken met culturele verschillen: als leraar, leerling, werkgever, werknemer, buur, buurtwerker, vakbondsmilitant, vrijwilliger, sportbeoefenaar, trainer, jeugdwerker,… noem maar op. Vlaanderen wordt immers superdivers. Brussel is al een stad van minderheden waar nauwelijks nog een culturele meerderheid heerst. In dit boek leggen de auteurs uit aan de hand van 32 cases hoe solidariteit in diversiteit vorm krijgt op concrete plaatsen. Plaatsen waar mensen van diverse afkomst elkaar tegenkomen zoals de school, de werkvloer, de woonomgeving, het buurtplein, het clublokaal en het sportveld. 

Solidariteit in superdiversiteit geeft de lezer een toegankelijke inkijk in deze thematiek. De auteurs tonen dat de uitdaging verder reikt dan sociale cohesie. Daarvoor maken ze gebruik van kernconcepten uit hun interdisciplinair onderzoekswerk: spanningsveld tussen integratie en transformatie, verschillende bronnen van solidariteit, leerprocessen, burgerschapspraktijken en plaats. Tot slot reiken zij enkele praktische handvaten aan om solidariteit in een superdiverse samenleving te ontwikkelen en te versterken. 

Solidariteit in superdiversiteit is een must read voor alle mensen die op één of andere manier, professioneel of op vrijwillige basis, aan solidariteit in een superdiverse samenleving werken (leerkrachten, leidinggevenden, opbouwwerkers, vakbondslieden, chiroleidsters….)

Meer informatie

De waarde van weerstand

Wouter Van Dooren, Eva Wolf
Pelckmans Pro, oktober 2017

De waarde van weerstand gaat over de besluitvorming rondom de Oosterweelverbinding. Ondanks talloze studies, meerdere verkiezingen en ontzettend veel creativiteit en burgerenergie, werd de Oosterweelknoop pas ontward na een beleidsproces van 20 jaar en meer dan een decennium aan conflict. Waarom escaleerde het conflict van een onenigheid in 2005 tot een schijnbaar eindeloze beleidsimpasse en hoe kunnen we begrijpen dat er nu een oplossing in zicht lijkt?

Tegelijk overstijgt dit boek Antwerpen. Want wat leert deze slepende impasse ons over de totstandkoming van beleid? In plaats van beleidsconflict te beslechten in achterkamers, weg van het publieke forum, stelt dit boek dat in de beleidsvorming de ruimte aan conflict moet worden gegeven. Oosterweel leert ons immers dat het wegdrukken van conflict niet werkt. Wanneer er daarentegen echte keuzes te maken zijn tussen verschillende beleidsvisies, nemen burgers een engagement op. En met dit engagement kan een overheid veel bereiken.

Meer informatie