Stadsacademie

De Universiteit Antwerpen ambieert om de interactie te verbeteren tussen kennisinstellingen en stedelijke actoren zoals middenveldorganisaties, culturele instellingen en vormingsinstellingen. Daarom werd de Stadsacademie Antwerpen opgericht als een platform dat:

  1. concrete samenwerkingen faciliteert en ondersteunt
  2. als broedplaats fungeert voor nieuwe initiatieven.

Missie van de Stadsacademie

Stadsacademie Antwerpen wil vanuit de universiteit kennis- en vormingsinstellingen, institutionele culturele actoren en middenveldsorganisaties dichter bijeenbrengen. We ontwikkelen aantrekkelijke formats om wetenschappelijke inzichten te delen en erover in gesprek te gaan buiten de muren van de universiteit, met een gevarieerd publiek. Omgekeerd gebruiken stedelijke actoren de Stadsacademie voor de wetenschappelijke onderbouw van en reflectie op hun eigen visie en werking.

De Stadsacademie Antwerpen vergemakkelijkt de doorstroom van informatie in beide richtingen. Ze helpt het aanbod aan kennis en expertise beter te doen aansluiten op de vraag ernaar. De Stadsacademie fungeert daarom tevens als een aanspreekpunt.

Dienstverlening en maatschappelijk debat

De Stadsacademie kadert binnen de doelstelling van het Urban Studies Institute om bij te dragen tot het maatschappelijk debat over de stad, onder meer door de opbouw van wetenschappelijke expertise.

De intensieve en structurele interdisciplinaire samenwerking leidt tot een beter inzicht in de troeven en problemen van stedelijke samenlevingen. Door de integratie van vele verschillende disciplines is de Stadsacademie relevant voor iedereen met interesse in de stad als studiedomein.

Activiteiten

De activiteiten van de Stadsacademie weerspiegelen die vele perspectieven op de stad. Zo organiseerden we reeds o.a. debatten over mobiliteit en ruimtelijke planning, een workshop over de smart city en een toelichting bij een theaterstuk over superdiversiteit in de stad.

Blijf op de hoogte over de activiteiten van de Stadsacademie via de nieuwsbrief van het Urban Studies Institute.