Stadsacademie

De Universiteit Antwerpen ambieert om de interactie en samenwerking te verbeteren tussen enerzijds kennisinstellingen en anderzijds stedelijke actoren zoals middenveldorganisaties, culturele instellingen en vormingsinstellingen. Met het oog daarop werd de Stadsacademie Antwerpen geconcipieerd als een interface en platform dat 1° concrete samenwerkingen faciliteert en ondersteunt en dat 2° als broedplaats fungeert voor het concipiëren en concretiseren van nieuwe initiatieven.

Missie van de Stadsacademie

Stadsacademie Antwerpen stelt zich tot doel om vanuit de universiteit kennis- en vormingsinstellingen, institutionele culturele actoren en middenveldsorganisaties dichter bij elkaar te brengen. Door interactie met een selectie aan maatschappelijke partners wordt een publiek aangesproken en worden aantrekkelijke formats ontwikkeld voor het communiceren en uitwisselen van wetenschappelijke inzichten en het voeren van wetenschappelijk gefundeerde debatten buiten de muren van de universiteit. De betrokken stedelijke actoren gebruiken de Stadsacademie in hun zoektocht naar wetenschappelijke onderbouw van en reflectie op hun eigen visie en werking.

Als interface maakt Stadsacademie Antwerpen een betere doorstroom van informatie mogelijk in beide richtingen en helpt het om het aanbod aan kennis en expertise beter aansluiting te doen vinden op de vraag ernaar. Als platform zorgt het bovendien 1° voor de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden en initiatieven, en 2° voor medewerking aan en ondersteuning van bestaande initiatieven.

Dienstverlening en maatschappelijk debat

De Stadsacademie kadert binnen de doelstelling van het Urban Studies Institute om bij te dragen tot het maatschappelijk debat over de stad, onder meer door de opbouw van wetenschappelijke expertise.

Intensieve en structurele interdisciplinaire samenwerking leidt tot een beter inzicht in de troeven en problemen van stedelijke samenlevingen. Door de integratie van de verschillende disciplines zorgt het Urban Studies Institute voor een belangrijke capaciteitsopbouw, die voor een brede waaier aan actoren van belang kan zijn. Het fungeert ook als aanspreekpunt en interface en coördineert de interactie met andere academische en niet-academische actoren.